menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 september 2017

“De patiënt wil niet meer dat je in je eentje zorg levert”

Volgens Marc Bruijnzeels is het onvermijdelijk dat de eerstelijnszorg sterk regionaal gaat samenwerken en integreren. De belangrijkste ‘push factor’ is de toename van thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag. Wat gaat dit precies betekenen voor de organisatie en de financiering van de eerste lijn.
“De patiënt wil niet meer dat je in je eentje zorg levert”

“Je ziet overal in de wereld dat de zorg steeds meer regionaal wordt georganiseerd”, zegt Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut dat integratie in de eerste lijn onderzoekt en stimuleert. “Aanbieders van zorg zoeken binnen de regio steeds meer naar samenwerking.”

 

De belangrijkste ‘push factor’ achter deze ontwikkeling is volgens Bruijnzeels de epidemiologie: “We zijn in Nederland nu in de fase van de degeneratieve ouderdomsziektes beland. Ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziektes, overleven we steeds vaker. Er komen meer en meer ouderen met complexe, chronische problematiek die zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vraagt om een andere inrichting van de zorg: samenwerking en integratie zijn noodzakelijk.”

 

De beer is los

Deze ontwikkeling is volgens Bruijnzeels niet meer tegen te houden simpelweg omdat de zorgbehoefte van de patiënt verandert en hij niet meer wil dat in je eentje zorg levert zonder contact met andere hulpverleners.

 

Hoe de samenwerking precies wordt vormgegeven verschilt (nog) sterk per regio. Bruijnzeels: “In elke regio wordt erover nagedacht en mee geëxperimenteerd en zoekt men samen naar een manier om de eigen populatie de beste zorg te bieden. De beer is los.”

 

Bij de individuele praktijkhouders kan dat veel vragen en onzekerheid oproepen: Moet ik hier een rol in spelen? Waar haal ik de tijd vandaan? Wat gaat het betekenen voor mijn werk en mijn inkomsten?  Volgens Bruijnzeels is het een legitieme keuze om je afzijdig te houden, maar “als je nu wel aanhaakt en gaat meedoen met samenwerking, heb je zelf nog de mogelijkheid om invloed uit te oefenen”.  “Want uiteindelijk moet je toch gaan meedoen en dan kun je niks meer inbrengen”.  “Er zal ruimte blijven voor eenpitters”, denkt Bruijnzeels,  “maar dat wordt meer een niche dan main stream.”

 

Financiering

Bruijnzeels verwacht dat er regionale administratieve organisaties zullen ontstaan die het zorgnetwerk zullen organiseren en faciliteren en die uiteindelijk ook het geld zullen gaan verdelen. Dat geld zal steeds meer betaald worden voor het resultaat en niet voor de behandeling; de zorgaanbieder wordt betaald om de patiënt gezond te houden en niet (alleen) voor het genezen van de ziekte. Ook shared savings, waarbij zorgaanbieder en – verzekeraar de besparing op de zorgkosten delen, is een concept dat op steeds meer plekken in de praktijk gebracht wordt.

 

“Maar we hebben het ideale financieringsmodel nog niet gevonden”, zegt Bruijnzeels. Hij denkt zelf dat het in de richting zal gaan van een soort persoonsgebonden budget dat niet aan de mens zelf maar aan de administratieve organisatie van de regio zal worden gegeven. “Maar hoe het precies moet, moet zich nog uitkristalliseren. We moeten nog veel meer experimenteren en die experimenten zijn al in volle gang. De nieuwe regeling met de O&I-gelden moeten we ook in dat licht zien.”

 

Wilt u meer horen over de toekomstvisie van Marc Bruijnzeels en wat dit voor u als praktijkhouder gaat betekenen, op de korte en op de lange termijn?

 

MedischOndernemen LIVE

Kom dan op 7 oktober naar MedischOndernemen LIVE waar Marc Bruijnzeels een keynotelezing zal geven. Meer info www.medischondernemenlive.nlOok verzorgt Marc Bruijnzeels een masterclass van 2 uur over het opzetten van regionale samenwerking. 

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen