menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg
news
22 juni 2017
Nieuws
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. ...
Implantologie tandarts en kaakchirurg bij VGZ weer mogelijk
news
21 juni 2017
Nieuws
Na bemiddeling door de KNMT wordt voor verzekerden van VGZ de implantaatgedragen prothese ook volledig vergoed indien de behandeling door kaakchirurgen en tandartsen wordt uitgevoerd. ...
Inkoopbeleid fysiotherapie: behandelindex en selectieve inkoop
news
14 juni 2017
Nieuws
Fysiotherapie loopt doorgaans voorop bij ontwikkelingen in de zorg. Zorgverzekeraars lijken de fysiotherapie als een soort proeftuin te gebruiken. Er gelden bijvoorbeeld al sinds 2008 vrije prijzen (en al vanaf 2005 via een experiment). ...
Waar kan uw praktijk op besparen?
product
23 mei 2017
Product
Besparen is ook verdienen, ook in uw praktijk. Wilt u ook weten waar de bespaarkansen liggen in uw praktijk? Bespaarbedrijf.nl biedt lezers van MedischOndernemen een gratis bespaarscan aan. ...
Waar staat uw stip aan de horizon?
news
18 mei 2017
Nieuws
Traditioneel kijkt de praktijkhouder in deze tijd van het jaar naar wat er vorig jaar is verdiend. Dat kan meevallen of tegenvallen, maar er is vooral niks meer aan te doen. Veel beter zou zijn om niet achter de feiten ...
Financiële aspecten van de opzet van een gezondheidscentrum
news
9 mei 2017
Nieuws
De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking in de eerstelijnszorg door middel van gezondheidscentra. Praktijkhouders die overwegen een gezondheidscentrum op te zetten staan voor veel dilemma’s: met wie en hoe wilt u samenwerken, op welke locatie wilt u dat ...
Nooit te oud om te investeren
news
4 mei 2017
Nieuws
Als oudere tandarts uw solopraktijk verlaten en opnieuw beginnen in een groepspraktijk. Dat klinkt wellicht niet als een logische stap maar het kan juist heel verstandig zijn. En niet alleen financieel.  ...
Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort
news
19 april 2017
Nieuws
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. De partijen liggen nog te ver uit elkaar als het gaat om de loonontwikkeling. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken ...
Wijzigingen in de Cao Gezondheidscentra
news
14 april 2017
Nieuws
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels hebben ook in de nieuwe cao weer enkele wijzigingen plaatsgevonden. ...
Menzis wil gebundelde bekostiging orthopedische zorg
news
12 april 2017
Nieuws
Zorgverzekeraar Menzis gaat stappen zetten om de zorg rondom knie- en heupartrose gebundeld te bekostigen. De zorgverzekeraar heeft bij een symposium over waardegedreven zorg een oproep gedaan aan zorgaanbieders om zich te melden als zij hiermee een begin willen maken. ...
Beleggen in Nederlands zorgvastgoed: iets voor u?
whitepaper
6 april 2017
Whitepaper
Cortese biedt u als zorgverlener nu de mogelijkheid om te beleggen in een Obligatiefonds specifiek gericht op gezondheidscentra op goede locaties, met huurders uit de eerstelijnsgezondheidszorg met lange huurcontracten. De obligatie geeft u direct een vaste rentevergoeding van 6%. ...
Blog: Marktwerking in de fysiotherapie? Flauwekul!
blog
29 maart 2017
Blog
Op 5 januari jl. stond er een artikel in het Financieele Dagblad dat mijn aandacht trok door de kop ‘Fysiotherapie en marktwerking nog geen gelukkig huwelijk’. Laat dat ‘nog’ maar achterwege. Er is namelijk helemaal geen sprake van marktwerking in ...
KNMT publiceert nieuw tarievenboekje
news
22 maart 2017
Nieuws
Beroepsvereniging KNMT heeft een nieuwe online versie van het tarievenboekje beschikbaar gesteld. Daarin zijn de veranderingen in de prestaties en tarieven in de mondzorg per 1 maart 2017 verwerkt. ...
Uw financiële praktijk: waar liggen de risico's?
whitepaper
3 maart 2017
Whitepaper
Geef ik ten opzichte van mijn collega’s veel uit aan personeel? Is mijn declaratieomvang vergelijkbaar met andere praktijken? Wanneer u inzicht heeft of krijgt in uw financiële risico’s en knelpunten, blijkt vaak dat u kunt besparen…. ...
NZa past aantal tarieven mondzorg aan
news
28 februari 2017
Nieuws
Per 1 maart past de NZa een aantal prestaties en tarieven in de mondzorg aan. Zo worden de tarieven van de prestaties U05 en U35 geïndexeerd naar het niveau van 2017. Dit was per 1 januari 2017 nog niet gebeurd. ...
Fysiotherapie terug in basispakket
news
20 februari 2017
Nieuws
Vorig jaar adviseerde het ZorgInstituut Nederland om fysiotherapie terug te brengen in de basisverzekering. Op 15 februari liet minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze dat advies overneemt. ...
Overzicht vergoedingen materiaal- en techniekkosten per verzekeraar
news
16 februari 2017
Nieuws
Welke vergoedingen keren zorgverzekeraars uit aan materiaal- en techniekkosten? De maximale vergoedingen van de grote zorgverzekeraars op een rijtje. ...
Hoe verbeter ik het rendement van mijn praktijk?
whitepaper
2 februari 2017
Whitepaper
Dagelijks inzicht hebben in hoe je praktijk ervoor staat. En daar vervolgens op sturen. Dat wil iedere tandarts wel, zo ook Eize van Wijngaarden in Valkenswaard. Lees hier hoe hij dat aanpakt. ...
Zorgverzekeraars Nederland gaat scherper letten op goodwillbetalingen
news
1 februari 2017
Nieuws
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaat kritischer kijken naar goodwillbetalingen in de huisartsenzorg. Als een stoppende huisarts voor overname van zijn praktijk ten onrechte extra geld vraagt aan de overnemende huisarts, zal de betrokken zorgverzekeraar stappen ondernemen. ...
 “Wees bewust van de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te verbeteren!”
news
30 januari 2017
Nieuws
Intelly heeft specifiek voor de zorgpraktijk een administratief managementsysteem ontwikkeld. Dit totaalpakket neemt de volledige boekhouding over. “Intelly wil het werk van tandartsen gemakkelijker maken zodat zij zich met hun patiënten bezig kunnen houden,” vertelt Erik Garritsen van Intelly. “In ...
Meest gelezen