menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 oktober 2017

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor eerstelijnspraktijken?

Na 209 dagen is eindelijk het nieuwe regeerakkoord bekend. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die voor u als praktijkhouder in de eerste lijn van belang zijn.
Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor eerstelijnspraktijken? Aandachtspunten voor praktijkhouders eerstelijnszorg uit regeerakkoord bekend

“Nieuwe hervormingen zijn niet nodig, wel verbeteringen. Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment”, valt te lezen in het regeerakkoord Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’.

 

Budget voor ouderenzorg, besparing op geneesmiddelen

In het nieuwe regeerakkoord wordt ruim 2 miljard euro vrijgemaakt voor de ouderenzorg. Daarnaast komen er maatregelen en geld voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie, en meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

Wel moet er 460 miljoen worden bespaard op geneesmiddelen. Daarbij moet de transparantie in prijzen in de zorg worden vergroot. De hoogte van het eigen risico wordt bevroren op 385 euro. De zorgpremie gaat daardoor omhoog.

 

Beweging van tweede naar eerstelijnszorg

Het nieuwe regeerakkoord zet in op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg.

Specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maakt de begroting melding van het versterken van inzet van ICT. In 2018 en 2019 komt jaarlijks een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar om eHealth in de ggz te stimuleren – al zijn de voorwaarden en plannen nog niet bekend.

 

Preventie en gezondheidsbevordering

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.

 

Soepeler ontslagrecht, hogere ontslagvergoeding

Naast het beperken van de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers worden staan er met name op personeelsgebied enkele belangrijke veranderingen op stapel. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld, onderdeel hiervan is dat werkgever meer redenen kan opvoeren om een ontslag te rechtvaardigen. De maximale ontslagvergoeding wordt verhoogd naar een bedrag dat de helft hoger is dan de huidige vergoeding van maximaal € 77.000. Ook is de vergoeding weer verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar.

 

Langere proeftijd & later vast contract

De lengte van de proeftijd bij vaste contracten wordt verruimd naar maximaal vijf maanden. Nu is dat maximaal twee maanden. Werknemers hoeven pas na drie jaar een vast contract te krijgen in plaats van na twee jaar.

 

Opdrachtgeversverklaring

Het moet duidelijker worden wat het betekent om in loondienst te zijn. Er komt een ‘opdrachtgeversverklaring’. Ook komt er een online vragenlijst voor werkgevers waaruit ze kunnen opmaken hoe de Belastingdienst over zo’n overeenkomst zal oordelen.

 

Langer vaderschapsverlof

Per 2019 wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid tot vijf dagen volledig betaald verlof. Vanaf 2020 moet het ook mogelijk zijn om vijf weken vrij te nemen tegen gereduceerd salaris. De bekostiging van dit verlof verloopt via het UWV waarbij de werknemer een uitkering van 70 procent van het loon krijgt. Het verlof moet het eerste half jaar na de geboorte worden opgenomen.

 

Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven wordt beperkt tot één jaar. Met kleine bedrijven wordt voorlopig het aantal van twintig medewerkers genoemd.

Bronnen: ExpertHRactueel.nl en Rijksoverheid
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen