menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 juni 2017

KNMG: 'Naming and shaming' artsen moet worden afgeschaft

De politiek moet naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaffen, dat stelt Artsenfederatie KNMG. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als (lokale) media brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving.
KNMG: 'Naming and shaming' artsen moet worden afgeschaft

Dat bevestigt het NIVEL-onderzoek naar de impact van tuchtrechtelijke procedures.

 

Het NIVEL-onderzoek laat zien dat artsen de tuchtrechtelijke procedure als zeer belastend ervaren, waarbij de openbaarmaking nog een extra stressfactor vormt. Niet alleen artsen gaan gebukt onder de openbaarmaking, maar ook hun familie ondervindt hier serieuze schade van. De openbaarmaking heeft weg van een publieke schandpaal, die bij de overgrote meerderheid tot vragen leidt van vrienden, kennissen en vreemden.

 

Patiënten blijken te hechten aan de openbaarheid van het tuchtrecht, maar weinig gebruik te maken van deze informatie. Hoewel de meerderheid van de patiënten aangeeft bij informatie over een berisping of geldboete geen reden te zien om direct van arts te wisselen, zien artsen wel degelijk gevolgen van een tuchtrechtelijke procedure terug in hun werk. Door bijvoorbeeld het kwijtraken van patiënten, minder aanwas van nieuwe patiënten, collega’s die niet meer met ze willen samenwerken of patiënten doorverwijzen en gevolgen voor carrièremogelijkheden.

 

Reactie KNMG

KNMG-voorzitter René Héman: “Het is voor patiënten essentieel om goede keuze-informatie te krijgen bij het kiezen voor zorg en zorgverleners, maar de patiënt schiet met deze informatie niets op. Een tuchtmaatregel na een individuele klacht zegt niets over de totale kwaliteit van zorg door die arts. Natuurlijk moeten díe artsen aangepakt worden die de kwaliteit van zorg in gevaar brengen. Maar de maatregel van berisping of boete (en ook waarschuwing) heeft, anders dan bijvoorbeeld een schorsing, geen gevolgen voor de beroepsuitoefening van de arts. Het openbaar maken levert voor de patiënt dan ook geen zinvolle keuze-informatie op, maar is voor artsen wel onevenredig belastend en stigmatiserend. Het is logisch dat patiënten zullen denken ‘waar rook is, is vuur’ wanneer ze de naam van hun arts in de krant lezen. Wij willen dat deze openbaarmaking dan ook zo snel mogelijk wordt afgeschaft.“

 

Kapitaalvernietiging

Bijna de helft van de zorgverleners heeft vanwege de tuchtrechtprocedure overwogen te stoppen met werken of is daadwerkelijk gestopt. Deze groep was groter onder de zorgverleners met een berisping dan onder de zorgverleners met een waarschuwing. Het NIVEL concludeert dat dit kan worden gezien als een vorm van ongewenste kapitaalvernietiging. In het verlengde hiervan luidt de aanbeveling van NIVEL om te zoeken naar strategieën die wel bijdragen aan de doelen van het tuchtrecht– het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg - maar dan zonder of in ieder geval met minder negatieve bijwerkingen.

 

De KNMG brengt haar zienswijze onder de aandacht van de politiek en zal dit punt in de kennismaking met de toekomstige nieuwe minister meenemen.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
KNMG Tuchtrecht
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen