menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
20 juli 2017

LHV: Beleidsregel 2018 sluit onvoldoende aan bij dagelijkse praktijk huisarts

De LHV vindt dat de keuzes die worden gemaakt in de beleidsregel 2018 onvoldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk van huisartsen. De tarieven stijgen slechts licht en er wordt niet geïnvesteerd in de zorg voor ouderen, aldus de belangenvereniging.
LHV: Beleidsregel 2018 sluit onvoldoende aan bij dagelijkse praktijk huisarts

En dat terwijl huisartsen, verzekeraars en de overheid voor 2018 juist geld vrij hebben gemaakt voor knelpunten als de ouderenzorg.

 

In de beleidsregel 2018 zijn de uitkomsten van het recente  kostenonderzoek verwerkt. Hieruit blijkt dat praktijken de afgelopen jaren meer zorg zijn gaan leveren (met meer personeel), dat er meer omzet wordt gerealiseerd en ook meer kosten worden gemaakt. De omzet- en kostenstijgingen blijken afgelopen jaren in balans waardoor de tarieven slechts licht stijgen. 

 

Consulttarief

Het consulttarief gaat van €9,23 nu, naar €9,59 in 2018. Het basisinschrijftarief per kwartaal gaat van €14,99 euro nu, naar €15,63 euro in 2018. Deze stijgingen worden met name veroorzaakt door de indexatie en in beperkte mate door de uitkomsten van het kostenonderzoek.

 

“De nieuwe tarieven bieden onvoldoende ruimte voor de extra investeringen in ondersteuning, fysieke ruimte of meer huisartsen. Die zijn hard nodig om meer tijd te kunnen besteden aan de patiënt. Het geld is er. We hadden hier een start mee kunnen en moeten maken. Lichtpuntje is dat de normpraktijk daalt van 2168 naar 2095 patiënten. Een eerste noodzakelijke, maar kleine stap om in ieder geval het aantal patiënten per huisarts terug te brengen”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.


Huidige systematiek

“Om de toekomstige tarieven voor de huisartsenzorg te bepalen wordt op dit moment achterom gekeken in plaats van vooruit. En dat in een snel veranderend speelveld als de huisartsenzorg, met langer thuis wonende ouderen, decentralisaties van zorg en een toenemende druk op de ANW-zorg. Dat zorgt voor tarieven die onvoldoende recht doen aan de dagelijkse praktijk”, stelt Kalsbeek.  Huisartsenorganisaties en de NZa vinden beiden dat met de huidige systematiek onvoldoende ingespeeld kan worden op de toekomst en dat er geen ruimte is voor maatwerk. Daarom komt er een nieuwe, toekomstbestendige manier van kostenonderzoek doen.

 

Toeslagen

Daarnaast berichtte de LHV al eerder over de  nieuwe toeslagen voor ouderen en achterstandswijken. Bovenop de huidige categorieën komt er nu ook een categorie 85+. Geld hiervoor wordt vrijgemaakt door de toeslag voor 65-75 sterk terug te brengen. De LHV vindt het een gemiste kans om het bestaande budget alleen anders te verdelen terwijl investeringen nodig zijn om de steeds grotere en complexere zorgvraag op te kunnen vangen.

 

De nieuwe toeslagensystematiek heeft veel effect op praktijken in achterstandswijken, voor hen wordt 10 miljoen euro extra uitgetrokken. Deels om de negatieve effecten van de nieuwe leeftijdsverdeling te compenseren, deels om meer tijd te kunnen besteden aan patiënten. "Goed nieuws voor erkende achterstandswijken, maar helaas zijn er ook veel patiënten in achterstandssituatie die niet in een erkende achterstandswijk wonen. Hoewel de problemen van deze mensen identiek zijn, ontvangen hun huisartsen onterecht geen compensatie. Met name de financiële gevolgen voor deze praktijken gaan wij monitoren, want ook die patiënten moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben," zo schrijft de LHV.


Bekijk hier de Beleidsregel 2018

bron: LHV
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
LHV Beleid Huisarts
Gerelateerde artikelen