menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
12 oktober 2017

Medidental in Haarlem krijgt aanwijzing van Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Medidental B.V. een aanwijzing gegeven. Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen voor het leveren van goede zorg.
Medidental in Haarlem krijgt aanwijzing van Inspectie Bij infectiepreventie en radiologie werden risico's geconstateerd.

Infectiepreventie en radiologie onvoldoende

De inspectie ontving een melding over de zorgaanbieder en verzocht daarop om informatie van de zorgaanbieder. De melding en het -ondanks meerdere verzoeken -uitblijven van een adequate reactie van de bestuurder zag de inspectie als signaal voor mogelijke tekortkomingen voor het leveren van verantwoorde zorg. Daarom werden er meerdere inspectiebezoeken gebracht. Tijdens deze bezoeken bleek dat er sprake was van een groot aantal tekortkomingen op de onderdelen infectiepreventie, radiologie, zorg en op organisatorisch gebied. Met name bij infectiepreventie en radiologie werd hoog tot zeer hoog risico geconstateerd.

 

Risico op Hepatitis B-besmetting

Binnen het thema Infectiepreventie is één tekortkoming geconstateerd, echter betreft het wel een ernstige tekortkoming. Vaccinatie en/of driemaandelijkse controle van hepatitis B is niet voor iedere zorgverlener geregeld en gedocumenteerd. Van drie zorgverleners met patientgebonden contact was geen document aanwezig met daarop de bepaalde titer weergegeven of waaruit bleek wat de status van de vaccinatie was. Hierdoor bestaat het risico op besmetting met het hepatitis B-virus bij de patiënten die in een mondzorgpraktijk worden behandeld en het risico voor medewerkers op het oplopen van het Hepatitis B-virus tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

 

Niet gerechtvaardigde stralingsbelasting

Binnen het thema Radiologie zijn op twee van de vier beoordeelde onderdelen tekortkomingen geconstateerd. Om deze reden is er een vergrote kans op niet gerechtvaardigde stralingsbelasting. Een mogelijk gevolg is een kans op schadelijke stralingseffecten bij patiënten en medewerkers op lange termijn.

 

Oplossing binnen een maand 

Medidental B.V. moet binnen een maand de problemen oplossen. Voor het verbeteren van de problemen op het gebied van infectiepreventie en radiologie moet de zorgaanbieder maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

 

Het hele inspectierapport leest u  hier

 

Wilt u dit soort problemen in uw praktijk voorkomen?

Volg de training 'Protocollen op orde, klaar voor inspectiebezoek' 

http://www.pmacademie.nl/trainingen/protocollen-op-orde-klaar-voor-inspectiebezoek 

 

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen