menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 oktober 2017

Mismatch tussen vraag en aanbod huisartspraktijken

Wat zijn de trends op de markt van eerstelijnspraktijken? Drie sectorspecialisten van ABN AMRO nemen deze week de markt van huisartspraktijken onder de loep.
Mismatch tussen vraag en aanbod huisartspraktijken

Doordat er als huisarts minder mogelijkheden zijn om structureel als ZZP’er of werknemer te werken dan als fysiotherapeut of tandarts, is het voor huisartsen meer dan voor tandartsen en fysiotherapeuten gebruikelijk om een praktijk te kopen. Er is dus genoeg animo om een praktijk over te nemen maar net als in de tandheelkunde hebben ook hier hebben de jonge medici vaak wensen die niet matchen met het aanbod.

 

Perifere praktijken verkopen moeizaam

De verschillen zijn minder groot dan in de mondzorg, maar ook hier zien we dat het in de periferie lastiger is om een praktijk te verkopen dan in het dichtbevolkte westen en midden van het land. Er  is voldoende aanbod want er zijn veel oude huisartsen die afscheid nemen, maar vooral de solopraktijken aan huis worden vaak moeizaam verkocht. Jonge huisartsen willen liever in een groepspraktijk, HOED of gezondheidscentrum werken. Door een nieuwe manier van werken, waarover hieronder meer, hebben ze ook meer vierkante meters nodig dan veel pensionerende huisartsen beschikbaar hebben.

 

Tekort aan huisartsen dreigt

Er lijkt een tekort aan huisartsen te dreigen. De LHV heeft de normpraktijk verlaagd wat betekent dat er meer huisartsen nodig zijn om iedereen in Nederland van zorg te voorzien. Jonge artsen willen verder vaak parttime werken; we zien regelmatig dat een praktijk waar eerst één huisarts werkte door twee jonge artsen wordt overgenomen. Daar wordt in de numerus fixus geen rekening mee gehouden.

 

Nieuwe manieren van werken

Van origine is huisarts een solistisch beroep maar tegenwoordig wordt er steeds meer samengewerkt met andere huisartsen en andere zorgverleners. We zien een verschuiving van de solopraktijk naar de groepspraktijk en het gezondheidscentrum.

 

Huisartsen krijgen steeds meer taken, ze worden steeds meer de regisseur van de zorg. Net als in de mondzorg is er daardoor taakdelegatie ontstaan; de huisarts draagt taken over aan onder andere de praktijkondersteuners. Dat betekent dat het personeelsbestand van praktijken groeit en er dus ook meer vierkante meters praktijkruimte nodig zijn. Aan de andere kant zien we de ontwikkeling van eHealth: zorg kan en zal in de toekomst meer op afstand geleverd worden. Dat maakt de behoefte aan vierkante meters praktijkruimte wellicht weer kleiner.  

 

Goodwill

Er wordt soms goodwill betaald bij de overname van huisartspraktijken, vooral bij praktijken waar er veel vraag is naar zorg, bijvoorbeeld in achterstandswijken waar de huisarts veel meer bezocht wordt. Het landelijk gemiddelde is 4,1 bezoeken aan de huisarts per patiënt per jaar, maar we komen ook wel praktijken tegen met een gemiddelde van 11. Natuurlijk moet je als huisarts wel heel goed bedenken hoe je dat gaat organiseren; alleen als je het heel goed organiseert, haal je er ook een hogere winst uit. Ook moet je afwegen of je de extra werkdruk aankan.

 

Auteurs: Thera Evers, Rob Boelens en Arjan Wijnands zijn sectorspecialisten medische en vrije beroepen bij ABN AMRO.

 

 

 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Betrokken partijen: ABN - AMRO Desk Medische Beroepen
Gerelateerde artikelen