menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 oktober 2017

Mismatch tussen vraag en aanbod tandartspraktijken

Wat zijn de trends op de markt van eerstelijnspraktijken? Drie sectorspecialisten van ABN AMRO nemen de markt van tandarts-, huisarts- en fysiotherapiepraktijken onder de loep in een serie van 3 artikelen. Deze week de markt van tandartspraktijken.
Mismatch tussen vraag en aanbod tandartspraktijken

Het FD schreef in juli dat de zelfstandige tandarts terrein verliest en de ketens steeds groter worden. Dat komt niet helemaal overeen met wat wij zien gebeuren. Wij zien wel dat de ketens overnames doen, maar vrijwel uitsluitend in de dichtbevolkte gebieden van het land; het westen, het midden en Brabant. De reden daarvoor is dat er in het oosten, noorden en zuiden van het land minder patiënten en minder geschikt personeel te krijgen is.

 

Procentueel gezien valt het ook erg mee met de ketens: 6 procent van de mondzorgpraktijken valt binnen een keten. De vraag is natuurlijk wel wanneer je een bedrijf een keten noemt, het komt steeds vaker voor dat praktijken een paar extra vestigingen openen of overnemen.

 

Mismatch

In het oosten, noorden en zuiden staan praktijken soms jaren te koop. Op zich is er wel animo onder jonge tandartsen om een praktijk over te nemen, maar ze vestigen zich het liefst in de buurt van hun studiestad of familie en ze vinden het vaak moeilijk een praktijk te vinden die aan hun wensen voldoet. Jonge tandartsen willen graag een moderne praktijk met drie of vier kamers maar praktijken die worden aangeboden zijn vaak aan huis zonder mogelijkheid tot uitbreiding. Vergeet niet dat jonge tandartsen een riante positie als ZZP’er hebben; ze hebben ruim de tijd om een praktijk te vinden. 

 

Door de vergrijzing zullen er komende jaren veel praktijken op de markt komen, maar we zien ook dat oudere tandartsen langer doorwerken. Soms omdat er geen opvolger is maar ook omdat de praktijk minder waard blijkt te zijn dan gedacht of omdat ze het vak gewoon nog heel mooi vinden, dat komt zeker ook voor. Daardoor kan het aanbod lager uitvallen dan verwacht.

 

Zoals bekend komen er steeds meer vrouwelijke tandartsen. Wij zien dat vrouwen net zo vaak als mannen ervoor kiezen om praktijkhouder te worden maar ze wachten er vaak iets langer mee. Ook nemen vrouwen vaker samen met een of twee andere tandartsen een praktijk over.

 

Nulvestiging

Het komt nog steeds voor dat praktijkhouders een nieuwe praktijk starten zonder patiënten. Dat gebeurt vooral door tandartsen die elders als ZZP’er werken en hun eigen bedrijf langzaam opbouwen. Het is wel belangrijk om heel goed te onderzoeken of er echt ruimte is op de markt. Mensen veranderen niet snel van tandarts en zijn best bereid naar een nabijgelegen dorp te reizen. Als er in een dorp geen tandarts is, betekent dat dus niet per se dat er ruimte is voor een nulvestiging. Bij de overname van een praktijk is goodwill gebruikelijk, maar het hangt erg af van de regio. Waar goed aanbod schaars is en de vraag hoog, drijft dat de prijs natuurlijk op.

 
Thera Evers, Rob Boelens en Arjan Wijnands zijn sectorspecialisten medische en vrije beroepen bij ABN AMRO.

 

 

 

 

Geplaatst door: Laura Vliek Laura Vliek
Stagiaire
Betrokken partijen: ABN - AMRO Desk Medische Beroepen

Lees meer over:
Tandarts
Gerelateerde artikelen