menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 juli 2018

Nieuwe manier om lokale vraag naar eerstelijnszorg te schatten

Nivel-onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal promoveerde op een innovatieve manier om lokaal de behoefte aan eerstelijnszorg te schatten. De schattingen uit het ontwikkelde rekenmodel vormen een goede basis om lokaal samen met alle partijen te komen tot afstemming over het zorgaanbod.
Nieuwe manier om lokale vraag naar eerstelijnszorg te schatten
De schattingsmethode is ontwikkeld om voor alle postcodegebieden in Nederland de vraag naar zorg te schatten.
 

Gebruik databestanden
De methode maakt gebruik van schattingen over de zorgvraag op basis van zorggegevens en gegevens over gezondheid en leefstijl die met een nationale steekproef zijn verworven. Met een statistisch model worden deze schattingen toegepast op de volgende CBS-gegevens per postcodegebied: sociaal-demografische kenmerken, waaronder leeftijdssamenstelling, percentage eenpersoonshuishouden en de stedelijkheidsgraad. Dit levert per postcodegebied informatie over de lokale zorgvraag.

 

Afstemmen lokale zorg
Het komen tot daadwerkelijke afstemming van de lokale vraag naar zorg op het aanbod ervan blijkt in de praktijk een complexe zaak. Allereerst zijn er veel partijen mee gemoeid, zoals verzekeraars, gemeenten en zorgverleners. Daarnaast is er een groot verschil in leefstijl, gezondheid en zorgbehoefte tussen buurten. De behoefte aan zorg wordt namelijk sterk beïnvloed door de bevolkingssamenstelling van een buurt. Zo zal een buurt met een hoog percentage ouderen een hogere zorgvraag hebben dan een buurt met een laag percentage ouderen. Bovendien zijn de cijfers over deze verschillen op lokaal niveau niet (gemakkelijk) voorhanden. Vooral privacy-issues spelen een grote rol in de beschikbaarheid van zorggegevens op lokaal niveau. De schattingen uit het ontwikkelde rekenmodel vormen een goede basis om te komen tot afstemming, bijvoorbeeld over lokale preventieve interventies. 

 

Lees meer op de website van Nivel. 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur

Lees meer over:
NIVEL Eerstelijnszorg Preventie
Gerelateerde artikelen