menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

'Betaal ook eerstelijnsprofessionals uit de Wlz voor de zorg aan langdurig zieken'
news
12 oktober 2017
Nieuws
Alle langdurige zorg bekostigen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook als die zorg aan huis geleverd wordt door eerstelijnsprofessionals. Dat adviseert Zorginstituut Nederland. ...
Slecht werkgeverschap kost geld: de billijke vergoeding
news
12 oktober 2017
Nieuws
Als u medewerkers ontslaat, moet u hen volgens de WWZ niet alleen een transitievergoeding betalen, maar soms ook een billijke vergoeding als de rechter oordeelt dat u 'ernstig verwijtbaar' bent. ...
Medidental in Haarlem krijgt aanwijzing van Inspectie
news
12 oktober 2017
Nieuws
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Medidental B.V. een aanwijzing gegeven. Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen voor het leveren van goede zorg. ...
Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor eerstelijnspraktijken?
news
10 oktober 2017
Nieuws
Na 209 dagen is eindelijk het nieuwe regeerakkoord bekend. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die voor u als praktijkhouder in de eerste lijn van belang zijn. ...
All-inloon? Maak de opbouw zichtbaar!
news
4 oktober 2017
Nieuws
Begin dit jaar veroordeelde de kantonrechter* een praktijkhoudende fysiotherapeut tot loonbetaling over vijftig opgenomen vakantiedagen van een werknemer. De praktijkhouder gaf aan dat hij dit al betaald had. ...
NZa geeft 6 tandartspraktijken waarschuwing vanwege onterechte declaraties
news
4 oktober 2017
Nieuws
Begin september controleerde de NZa bij achttien tandartspraktijken of zij het uitvragen van de medische voorgeschiedenis op de juiste manier declareren. Veertien praktijken bleken onterecht kosten in rekening te brengen, zes daarvan kregen een waarschuwing. ...
Nieuwe privacywetgeving heeft grote impact op zorgorganisaties
news
7 september 2017
Nieuws
Volgend jaar, op 25 mei 2018, gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, zoals het in het Engels wordt genoemd) van kracht. De AVG is een veelomvattende en ingrijpende wet, die gevolgen heeft voor elke organisatie die ...
Tandartsen gelijkgesteld in hoger beroep van Zilveren Kruis/Achmea
news
1 september 2017
Nieuws
Zilveren Kruis/Achmea vorderde in 2014 vier miljoen terug bij ongeveer duizend tandartsen die te veel zouden hebben gedeclareerd. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde gisteren in hoger beroep dat de declaraties van de tandarts juist waren. ...
Werkverbod huisarts op bevel van Inspectie
news
31 augustus 2017
Nieuws
De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft huisarts Kerimov van ’t Hart Medisch Centrum een bevel gegeven. Hij mag geen zorg meer leveren in zijn praktijk in Lelystad. Het bevel geldt tot hij voldoet aan de wettelijke eisen voor goede zorg. ...
Zorgfraudeur moet zelf onderzoekskosten betalen
news
31 augustus 2017
Nieuws
Zorgverzekeraars gaan de kosten van onderzoeken naar fraude voortaan verhalen op de fraudeurs. Dat hebben ze gezamenlijk afgesproken. ...
Nieuwe wet over rechten bij elektronische gegevensuitwisseling deels van kracht
news
22 augustus 2017
Nieuws
De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is deels per 1 juli in werking getreden. Een ander deel volgt in 2020. Aan welke eisen moet u nu al voldoen? ...
Hoger beroep van Achmea tegen tandartsen uitgesteld
news
16 augustus 2017
Nieuws
Het gerechtshof van Leeuwarden zou op 1 augustus met een uitspraak komen over de volgens Achmea onrechtmatige declaraties van duizend tandartsen. Deze uitspraak is echter uitgesteld tot 12 september. ...
Extra eisen aan digitale uitwisseling gegevens in de zorg
news
4 juli 2017
Nieuws
Een gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is per 1 juli in werking getreden. De wet stelt zowel organisatorische als technische eisen aan veilige gegevensuitwisseling. ...
De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij
news
29 juni 2017
Nieuws
Per 1 juli 2017 verandert de Arbowet waarin de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot wordt en preventie nog meer centraal staat. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt en worden de randvoorwaarden voor het handelen ...
Last onder dwangsom voor mondzorginstelling in Rotterdam
news
28 juni 2017
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een last onder Dwangsom opgelegd. De instelling voldoet niet aan de eisen voor bijvoorbeeld het voorkomen van infecties. De vastgestelde tekortkomingen moeten binnen twee weken worden herstelt. ...
Fraude leidt tot aanhouding fysiotherapeut
news
28 juni 2017
Nieuws
Een 45-jarige fysiotherapeut uit Drenthe is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze te hoge declaraties indiende voor behandelingen van haar patiënten. ...
Modelovereenkomsten voor tandprothetici gepresenteerd
news
22 juni 2017
Nieuws
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten voor praktijkwaarneming en praktijkmedewerking voor tandprothetici goedgekeurd. Met de afschaffing van de VAR-verklaring, bent u verplicht zzp'ers op een andere manier te contracteren. ...
Principeakkoord Cao Huisartsenzorg
news
22 juni 2017
Nieuws
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. ...
KNMG: 'Naming and shaming' artsen moet worden afgeschaft
news
15 juni 2017
Nieuws
De politiek moet naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaffen, dat stelt Artsenfederatie KNMG. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als (lokale) media brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving. ...
Tandarts doet melding kindermishandeling en krijgt waarschuwing tuchtrechter
news
8 juni 2017
Nieuws
Op aanraden van Veilig Thuis deed een tandarts melding van kindermishandeling/verwaarlozing, waarop de moeder een klacht indiende tegen de tandarts wegens onzorgvuldig handelen. De klacht werd door het Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gedeeltelijk gegrond verklaard. ...
Meest gelezen