menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Transitieplan invoering DBA
news
7 december 2015
Nieuws
Op 16 november heeft staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën het transitieplan voor de invoering van de Wet regulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Het transitieplan is opgesteld na overleg met FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, ...
Modelovereenkomsten waarneming huisarts goedgekeurd
news
3 december 2015
Nieuws
De VAR verdwijnt. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen. De Belastingdienst en het UWV hebben de nieuwe modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming beoordeeld, zo ook voor de huisarts. ...
Training: Ziekteverzuim en re-integratie
agenda
3 december 2015
Agenda
Langdurig zieke medewerkers zijn een zware belasting voor de praktijk. Als leidinggevende wilt u natuurlijk dat de medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Zorg dat u weet hoe het zit met de regels, dan krijgt u snel ...
Modelovereenkomsten ZZP-tandartsen goedgekeurd
news
1 december 2015
Nieuws
De modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming die VvAA, KNMT en ANT gezamenlijk hebben opgesteld als vervanging van de VAR, zijn goedgekeurd de Belastingdienst en het UWV. ...
Geen extra geld voor POH-GGZ
news
26 november 2015
Nieuws
Minister Schippers heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het ggz-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis ...
Extra workshop op congres Praktijkorganisatie Anno Nu
news
23 november 2015
Nieuws
Vanaf 1 april verandert de regelgeving over het werken met zzp’ers. Een VAR-verklaring is niet meer genoeg om een naheffing van de belastingdienst te voorkomen. ...
Nieuwe VAR aanvragen: ja of nee?
news
23 november 2015
Nieuws
Rondom de afschaffing van de VAR-verklaring, is de laatste maanden een hoop te doen geweest. Daardoor is de vraag ontstaan of het nodig is om voor 2016 een VAR aan te vragen. De Belastingdienst geeft daar antwoord op met een ...
Geen wetswijziging omtrent apotheekvergunning huisarts
news
19 november 2015
Nieuws
Er gaat niets veranderd worden aan de regels voor een apotheekhoudende huisarts, ook niet in krimpregio's, dat zegt minister Schippers. Zij liet dit weten naar aanleiding van Kamervragen van het Kamerlid Wolbers (PvdA) over het intrekken van bestaande vergunningen ...
Huisarts krijgt berisping om verstrekken ongeoorloofde verklaring
news
18 november 2015
Nieuws
Een huisarts heeft een berisping gekregen vanwege het bewust verstrekken van een ongeoorloofde verklaring. Daarnaast is ook sprake van het (meermalen) schenden van het beroepsgeheim, het ontbreken van een behoorlijk excuus aan klager en het ontbreken van inzicht bij verweerder ...
NZa hoeft vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken
news
12 november 2015
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit hoeft gegevens over de zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar te maken. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. ...
Taaltoets verplicht voor buitenlandse tandarts
news
5 november 2015
Nieuws
Alle nieuwe buitenlandse tandartsen moeten voordat zij worden ingeschreven in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid overleggen. Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) bekendgemaakt. ...
Verduidelijking calamiteiten- en zorgverlof
news
28 oktober 2015
Nieuws
De toepassing van het calamiteiten- en kort verzuimverlof is verduidelijkt. In wet is bepaald dat het mag worden opgenomen bij onvoorziene omstandigheden, zoals inbraak in de woning of een ongeluk van iemand uit de naaste omgeving. Ook arts- en ziekenhuisbezoek ...
Jurisprudentie: Arts mag niet zonder meer vertrouwen op de assistent
news
22 oktober 2015
Nieuws
Het Regionaal Tuchtcollege gaf een waarschuwing aan een huisarts omdat hij blindelings vertrouwde op het oordeel van zijn triageassistent. Dat oordeel bleek onjuist. In hoeverre mag je als arts vertrouwen op de beslissing van een collega? ...
VAR-verklaring blijft langer geldig
news
20 oktober 2015
Nieuws
De nieuwe zzp-wet gaat in per 1 april 2016 in plaats van 1 januari. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten. ...
Wkkgz: gevolgen voor de tandarts
news
15 oktober 2015
Nieuws
Ondanks fel protest van de KNMT en andere eerstelijns zorgorganisaties heeft de Eerste Kamer dinsdag 6 oktober ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet wordt het leveren van goede zorg en de afhandeling van ...
Schippers tegen goodwill huisartsen
news
15 oktober 2015
Nieuws
Beginnende huisartsen betalen in sommige gevallen een extra bedrag dat bovenop de overnameprijs komt voor een huisartsenpraktijk, goodwill genaamd. Minister Schippers noemt deze betaling "ongewenst, ongeacht de omvang". ...
Veranderingen in verlof
news
8 oktober 2015
Nieuws
Uw medewerkers hebben recht op verlof voor het krijgen en verzorgen van kinderen. Wat zijn de laatste veranderingen in het ouderschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof? Een overzicht. ...
Blog: Wkkgz - Is het roer om?
blog
8 oktober 2015
Blog
Den Haag introduceert defensive medicine: De kersverse 'klachtwet' maakt klagen allemaal nog maar eenvoudiger. Zoals een geschillencommissie dat bevoegd is een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot €25.000,-. Prijsschieten zonder nieten. ...
Klachtenwet aangenomen door Eerste Kamer
news
7 oktober 2015
Nieuws
Ondanks hevige protesten van de eerste lijn, heeft de Eerste Kamer op 6 oktober ingestemd met de vernieuwde Wkkgz. ...
Huisartsen terug aan het roer
news
6 oktober 2015
Nieuws
De huisartsen die ruim een half jaar geleden massaal protesteerden tegen de bureaucratie in de zorg hebben veel bereikt. Nieuwe afspraken komen aan een groot deel van hun eisen tegemoet. ...