menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Vernieuwde Cao Hidha
news
30 september 2015
Nieuws
De Cao voor een Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha) is definitief vernieuwd. Leden van de LHV en LAD hebben afgelopen week ingestemd met het onderhandelingsakkoord. ...
Zorgverlener mogelijk sneller geschorst
news
28 september 2015
Nieuws
Minister Schippers werkt aan een aanpassing van het medisch tuchtrecht waardoor zorgverleners die in de fout gaan sneller aangepakt kunnen worden. Dit zegt het ministerie van VWS in een reactie op een uitzending van De Monitor. ...
De VAR wordt afgeschaft: Kom in actie!
blog
25 september 2015
Blog
Den Haag heeft in al haar wijsheid besloten de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Er komt een nieuw systeem. Wat betekent dit voor u? ...
Geen btw meer voor alternatieve geneeswijzen
news
24 september 2015
Nieuws
Amper drie jaar geleden werd er btw ingevoerd op alternatieve geneeswijzen. Dat besluit is nu teruggedraaid en daarmee wordt het voor patiënten wellicht goedkoper om te kiezen voor acupunctuur, chiropractie, homeopathie en andere alternatieve behandelingen. ...
Assistent maakt fout, (tand)arts voor de tuchtrechter?
news
24 september 2015
Nieuws
Bent u als arts verantwoordelijk voor de fouten van uw assistent? In principe niet, als u het tenminste goed geregeld heeft. ...
Fundamentele kritiek van eerste lijn op klachtenwet
news
24 september 2015
Nieuws
Samenwerkende beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg hebben een brief geschreven aan de Eerste Kamer om hun kritiek te uiten op het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De wet maakt het makkelijker voor patiënten om een claim in ...
“Patiëntendossier moet onderdeel zijn van je praktijkvoering”
news
11 september 2015
Nieuws
Over de noodzaak van een goed patiëntendossier, bestaat inmiddels geen twijfel meer. Maar het is niet voor iedereen duidelijk wat nou precies een goed dossier is. Annemarie Smilde, jurist bij VvAA, geeft een aantal tips en adviezen. ...
'Patiënt toestemming vragen voor inzage medisch dossier'
news
8 september 2015
Nieuws
Verzekeraars die in het kader van controles inzage willen in de medische dossiers van patiënten zouden hiervoor toestemming moeten vragen aan de patiënt. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging in een reactie op de uitzending van NCRV – De Monitor. ...
Huisarts krijgt waarschuwing voor verliezen dossier
news
3 september 2015
Nieuws
Een huisarts heeft een waarschuwing gekregen voor het verliezen van een medisch dossier uit 1998. In eerste instantie was de klacht ongegrond verklaard door het Regionaal Tuchtcollege, maar in hoger beroep heeft de klaagster toch gelijk gekregen. ...
Blog: Kappen met het contracten-oerwoud? Begin in de regio!
blog
26 augustus 2015
Blog
Het initiatief van De Nederlandse Zorgautoriteit om alle contractvormen in de eerste lijn op een rij te zetten is even charmant als zinloos zolang er geen maatregelen worden genomen om de wildgroei te verminderen. Begin daarmee op regionaal niveau. ...
Factsheet medisch beroepsgeheim gepubliceerd
news
17 augustus 2015
Nieuws
Het medisch beroepsgeheim roept veel vragen op. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een factsheet gepubliceerd waarin de belangrijkste vragen beantwoord worden. ...
Nieuwe regeling vergoeding mondzorg asielzoekers
news
12 augustus 2015
Nieuws
Met ingang van 1 augustus wordt de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aangescherpt op het gebied van vergoedingen voor mondzorg. Tandartsen moeten voortaan voor behandelingen van boven de 250 euro per jaar van tevoren een machtiging aanvragen. ...
Huisarts mist zwangerschap en krijgt waarschuwing
news
11 augustus 2015
Nieuws
De tuchtrechter heeft besloten dat een huisarts die een zwangerschap over het hoofd zag een waarschuwing te geven. De tuchtrechter in Eindhoven is van mening dat de huisarts fout zat, maar zij lering zal trekken uit deze zaak. Daarom is ...
Artsen protesteren tegen reclamebelasting
news
7 augustus 2015
Nieuws
Moeten medici reclamebelasting betalen voor hun naambord? Deze kwestie speelt al enige tijd onder huisartsen, maar lijkt ook onder tandartsen de gemoederen bezig te houden. ...
Zo hou je als tandarts de kwaliteit hoog
news
6 augustus 2015
Nieuws
Het is als tandarts door alle richtlijnen en regels niet altijd even makkelijk om op het vereiste kwaliteitsniveau te blijven. Maar dit is uiteraard wel noodzakelijk. Hoe doe je dat? ...
Tandarts weigert hiv-patiënt
news
4 augustus 2015
Nieuws
Een hiv-patiënt uit de omgeving van Tilburg heeft twee keer een klacht ingediend tegen een tandartsenpraktijk uit Kaatsheuvel. Hij is boos omdat de tandarts hem weigert te behandelen nadat hij vertelde dat hij hiv heeft. ...
Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt
news
28 juli 2015
Nieuws
Per 1 maart een salarisverhoging van 1,5 procent en afspraken over het Sociaal Fonds Huisartsenzorg en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. Dat zijn de belangrijkste punten uit het principeakkoord voor de nieuwe Cao huisartsenzorg. ...
NEN-certificering voor DentConnect
news
27 juli 2015
Nieuws
DentConnect is de eerste grote tandheelkundige keten die de NEN-EN 15224 certificering heeft behaald. ...
Wet meldplicht datalekken aangenomen
news
16 juli 2015
Nieuws
Als de gegevens van uw patiënten in handen van derden zijn gevallen, bent u verplicht dat te melden aan niet alleen het Cbp, maar ook aan uw patiënten. De Eerste Kamer heeft onlangs een wet aangenomen die dat bepaalt. ...
VGZ past contracten met huisartsen aan na kritiek
news
16 juli 2015
Nieuws
Na veel kritiek vorig jaar heeft VGZ de contractering van huisartsen aangepast. De belangrijkste verandering vindt VGZ dat het een meerjarig contract is voor 2016 en 2017. ...