Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

maandag 7 november 2022
timer 4 min

‘Arie Kreule (VvAA): 'Na afloop van de workshop weet de deelnemer welke verplichtingen uit de wet voor zijn of haar praktijk relevant zijn en hoe daar zo praktisch mogelijk mee om te gaan.’ (Foto: VvAA)

Arie Kreule is jurist ondernemingsrecht bij VvAA. Hij verzorgt de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’ bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november in Utrecht. De overheid voert onder meer een jaarverantwoording in voor zorgaanbieders, zodat iedereen kan zien hoe de collectieve middelen worden besteed.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 in werking getreden en vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De wet bevat onderdelen als de meldplicht, de vergunningsplicht, de eisen rondom bestuursstructuur en de openbare jaarverantwoording. Als senior specialist ondernemingsrecht trad Arie Kreule de afgelopen maanden geregeld op als Wtza-deskundige: tijdens congressen, in webinars, via podcasts en op 26 november bij Fysiopraktijk Anno Nu

Wat is de belangrijkste boodschap bij de workshop op 26 november a.s. voor de lezers van MO in het algemeen en de congresbezoekers in het bijzonder? 

Arie Kreule: ‘De overheid wil de toezichtsmogelijkheden vergroten, en ook het kwaliteitsbewustzijn bij zorgverleners. Zorgaanbieders konden tot 1 januari dit jaar een praktijk beginnen, zonder check vooraf door de inspectie IGJ op de kwaliteit van zorg. Ook wil de wetgever dat zorgaanbieders voordat zij praktijk gaan voeren, zich meer bewust worden van hun professionele verantwoordelijkheden. Bij grotere praktijken moet het instellen van een intern toezichthoudend orgaan leiden tot een beter bestuur bij die praktijken. Tot slot voert de overheid de openbare jaarverantwoording in voor nagenoeg alle zorgaanbieders zodat voor iedereen duidelijk kan worden hoe de betreffende collectieve middelen worden besteed. De Wtza bevat een aantal verplichtingen waarmee de overheid genoemde ambities wil realiseren.’  

Wat is uw rol bij dit thema? 

‘Als jurist ondernemingsrecht en governance adviseer ik dagelijks zorgondernemingen over de gevolgen van de Wtza voor hun praktijkvoering. Belangrijk element daarbij is dat bepaalde verplichtingen van de Wtza waar een praktijk niet altijd blij mee is, zoals het instellen van een intern toezichthoudend orgaan, zo efficiënt en praktisch mogelijk wordt ingevuld. Met als doel dat zo’n raad van toezicht of raad van commissarissen niet alleen functioneel correct opereert, maar ook een toegevoegde waarde heeft voor het dagelijks bestuur of de directie van de praktijk.’  

Wat is het belang van het thema voor praktijkhouders? 

‘Een van de gevolgen zal bijvoorbeeld zijn dat de IGJ zich meer kan richten op preventie, dus zo nodig kan ingrijpen voordat een zorgaanbieder de praktijk start. Dit zou  minder onaangekondigde bezoeken van de IGJ bij bestaande praktijken tot gevolg kunnen hebben.’ 

Hoe gaan praktijkhouders om met de Wtza in uw beeld?   

‘Dat verschilt nogal. Veel zorgaanbieders vinden de Wtza en de ambities die aan de wet ten grondslag liggen zinvol. Andere zorgaanbieders, die vaak al een praktijk hadden voorafgaand aan de invoering van de Wtza, ervaren het als ‘weer een lastenverzwaring erbij’. Met name deze categorie zal het nogal ruime overgangsrecht gaan benutten: tot 1 januari 2024 hebben zij de tijd om zo nodig een Wtza-vergunning aan te vragen of een toezichthoudend orgaan in te stellen, deze categorie zal dit inderdaad uitstellen tot 2023. Overigens: een heel groot deel van de zorgverleners is nog nauwelijks bekend met de Wtza. Recent VvAA-onderzoek wijst uit dat slechts een op de zeven fysiotherapeuten meer dan het doel van deze wet kent. ’ 

Wat levert deelname van de keynote/workshop voor de deelnemers praktisch op? 

‘Na afloop van de workshop weet de deelnemer wat de reden is voor de Wtza, welke verplichtingen uit de wet voor zijn of haar praktijk relevant zijn en hoe hij of zij daar zo praktisch mogelijk mee om kan gaan.’ 


Links: 


Meld u nu aan voor Fysiopraktijk Anno Nu 2022!    

Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november in Gebouw ’t Hart biedt een gevarieerd programma met keynotes van Guido van Woerkom (voorzitter KNGF) en Rico Bakker (creatief denker), vijf parallelsessies en drie 1-op-1 speedconsults. Kijk hier voor: het programma Fysiopraktijk Anno Nu 2022. Of meld u direct aan voor het ondernemerscongres: Fysiopraktijk Anno Nu 2022.     

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Grote wijziging in zzp-regime op komst?

9 mrt om 16:00 uurtimer3 min
Veel zzp-modelovereenkomsten, een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) uit 2016,…
Lees verder »

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »
flash_onNieuws

VvAA en accountants willen ‘structurele oplossing’ jaarverantwoording Wmg

15 nov 2022 timer3 min
Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording volgens de Wet…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

3 nov 2022 timer5 min
De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Joke Luitwieler bij Mondzorgpraktijk Anno Nu over klachten voorkomen: ‘Maak de behandeling zo makkelijk mogelijk en leg elke stap uit’

27 okt 2022 timer5 min
Hoe kunnen klachten tegen tandartsen worden voorkomen en welke impact heeft een officiële klacht op de praktijk?…
Lees verder »
Jean Paul van Bemmel (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

1-op-1 speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

18 okt 2022 timer4 min
De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet…
Lees verder »

Prinsjesdagbijeenkomst: de fiscale gevolgen voor de zorg

14 sep 2022 timer5 min
Dinsdag 20 september was het weer zo ver. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2023.…
Lees verder »