menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 december 2014

100 zingende tandartsen op Praktijkorganisatie Anno Nu

Op zaterdag 13 december 2014 vond het congres Praktijkorganisatie Anno Nu plaats. Met 100 aanmeldingen werd het goed bezocht. Het congres werd georganiseerd door Medisch Ondernemen, VvAA en het KNMT.

Maren de Wit, vice-voorzitter van het KNMT opende de dag waarna Chantal Verspaille, bedrijfpsycholoog en verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven, zorgde voor een warme sfeer. In het plenaire gedeelte waren er twee presentaties. Ferry Koper beet het spits af met een presentatie over de gezondheidszorg 2020. Zijn boodschap is duidelijk: je moet op tijd inspelen op de veranderingen in de markt. Want de markt verandert: er komt namelijk een ‘nieuwe wereld’. De zorg komt dichterbij de burger doordat het lokaal en regionaal georganiseerd wordt. Daarbij schuift de tweedelijnszorg naar de eerste lijn en nog verder naar de mantelzorg. En waar de zorg op dit moment curatief is, wordt dat preventief.

 

Triple Aim

Ferry Koper legde de nadruk op ‘triple aim’. Dat houdt in dat je met alles wat je doet 3 vliegen in 1 klap moet slaan. Voor de (mond)zorg betekent dat gezondere populatie, betere zorg en lagere kosten/capita.

 

Maar wat houdt deze nieuwe wereld nu in voor tandartsen? Ferry Koper raadt het aan om partnerships te zoeken in concrete projecten om zo de populatie in de wijk gezonder te maken. Daarnaast is het belangrijk om samen te werken en deals te maken met de gemeentes, eerstelijn, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en wijkraden. Zij zijn namelijk de stakeholders in de nieuwe wereld. Ook curatieve excellentie is belangrijk. Dat houdt in: richtlijnen, transparantie en resultaten in benchmarks.

 

Visitatie

Fons Niers nam het stokje over van Ferry Koper met een presentatie over visitatie. Hij vertelde als hoofdvisiteur onder andere hoe de visitatie in zijn werk gaat en wat het doel ervan is: “het is reflectief en ontwikkelgericht,” zo stelde hij. Visitatie moet de kwaliteit van de praktijk verbeteren. Door elkaar te visiteren krijg je meer inzicht in hoe het eventueel anders kan en wat er verbeterd kan worden. Visitatie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Daarnaast is het ook een KRT-eis.

 

Parallelle sessies

In de middag  gingen de deelnemers in kleine groepen verder om te horen hoe je door goede organisatie van het werk meer kwaliteit, transparantie en service in de praktijk kan realiseren. In praktische workshop werd er ingegaan op het belang van een goed beveiligd systeem (Pieter Schram), het toepassen van de wet- en regelgeving ten aanzien van het patiëntendossier (Annemarie Smilde) en hoe je ervoor kan zorgen dat kwaliteit en protocollen en verantwoordelijkheid wordt voor het hele team (Jeroen Woertman). 

 

Dagvoorzitter Chantal Verspaille sloot de dag af in een treffend lied. Het refrein zongen de tandartsen in koor:  we verschuiven preventief, naar het patiëntenperspectief.

Bekijk de tekst van het lied in de bijlage.

 

Bekijk de presentaties van Praktijkorganisatie Anno Nu.

LiedAnnoNu
Download
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Betrokken partijen: VvAA
Gerelateerde artikelen