menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
28 mei 2019

Een jaar AVG: drie mythes ontkracht

Afgelopen zaterdag was het een jaar geleden dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die de bescherming van persoonsgegevens regelt, van kracht werd. Bij de invoering van deze wet ontstonden mythes bij praktijken over de verplichtingen die vanuit de AVG zouden voortkomen. De KNMT, beroepsorganisatie van de tandartsen, heeft drie mythes rond de AVG op een rijtje gezet.
Een jaar AVG: drie mythes ontkracht

Mythe 1: Het is verboden om berichten via de ‘normale’ mail te versturen

De AVG kent geen verbod op het mailen van berichten via een onveilige e-mailverbinding. Berichten kunnen zonder beveiliging naar patiënten verstuurd worden. Het gaat hierbij om berichten over spoeddiensten, openingstijden of nieuwe medewerkers. Bij berichten met persoonsgegevens, zoals afspraakbevestiging of behandelplan, moeten maatregelen worden getroffen om de gegevens te beschermen. Het gaat hierbij om maatregelen als het versleutelen van e-mailberichten of het gebruik maken van een veilige e-mailapplicatie als ZorgMail.

 

Mythe 2: Het hebben van een Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG) is verplicht

Een FG is alleen verplicht binnen een mondzorgpraktijk als er sprake is van grootschalige gegevensverwerking. Dit geldt bij:

  • Meer dan 10.000 ingeschreven patiënten. Hierbij kijkt de AVG naar alle personen die als patiënt ‘in zorg’ zijn bij de mondzorgpraktijk en geldt dit niet voor patiënten die op een wachtlijst staan of ‘uit zorg’ zijn.
  • Behandeling van gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar
  • Gegevens van deze patiënten, die in één informatiesysteem staan.

Mythe 3: Je mag aan de balie niet bellen met patiënten als er andere patiënten in de buurt zitten

Het is niet verboden om aan de balie met patiënten te bellen wanneer andere patiënten in de buurt zijn. Bij het uitvragen van persoonlijke gegevens moet je er wel voor zorgen dat mensen in de directe omgeving van de balie dit niet horen. Tips:

  • Herhaal niet hoorbaar wat je van een patiënt te horen krijgt.
  • Voer vertrouwelijke telefoongesprekken op een daarvoor geschikte, zoveel afgeschermde plaats, om de privacy van de klant te waarborgen.

 

Ook Jolanda van Boven besprak tijdens de Dag van de Praktijkmanager op donderdag 23 mei de privacywet AVG en de misverstanden die het oproept. ' Dag van de Praktijkmanager: ‘Binnen de privacywet AVG mag juist heel veel.’    Bekijk het artikel hier.   Bron: KNMT, 1 jaar AVG, 3 mythes ontkracht

https://www.knmt.nl/nieuws/1-jaar-avg-3-mythes-ontkracht
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
AVG Mondzorg
Gerelateerde artikelen
Open modal