menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 juni 2019

Aantal fraudesignalen in de mondzorg daalt opnieuw

Het aantal signalen van mogelijke zorgfraude In de mondzorg is in 2018 verminderd ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 ontving het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) nog 108 signalen over zorgfraude in de mondzorg ontving. Dit aantal daalde in 2018 naar 69.
Aantal fraudesignalen in de mondzorg daalt opnieuw

Het IKZ rapporteert jaarlijks over binnengekomen signalen, die een aanwijzing bevatten voor mogelijke fraude, vanuit een melding of onderzoek door een van de partners. Bewijs voor die fraude blijkt pas na vervolgonderzoek. De Rapportage Signalen zorgfraude 2018 meldt dat het IKZ in totaal 558 signalen heeft ontvangen van mogelijke zorgfraude.  Het grootste aantal fraudesignalen heeft betrekking op het persoonsgebonden budget (pgb) met 156 signalen.

 

Fraudesignalen mondzorg 17 procent gedaald

Het aantal fraudesignalen in de mondzorg ligt 17 procent lager dan in 2017 en 25 procent lager ten opzichte van 2016. De meeste signalen kwamen binnen over wijkverpleging. Daarna volgen  mondzorg met 69 signalen en de ggz met 67 signalen. Tegenover de 69 fraudesignalen van de mondzorg staan 38 miljoen tandarts-patiëntcontracten, stelt beroepsorganisatie KNMT.

 

‘Elk gegrond fraudesignaal is er een te veel’

De KNMT vindt het positief dat het aantal signalen over zorgfraude in de mondzorg fors is gedaald, terwijl het bezoek aan de tandarts stabiel is. Maar voorop staat dat elk gegrond fraudesignaal er een te veel is, aldus de vereniging.

  

Aard van signaal in zorg

Het grootste aantal fraudesignalen in de zorg had betrekking op de facturatie, waarbij een zorgverlener een factuur inlevert, waarop bijvoorbeeld meer of duurdere zorg in rekening wordt gebracht dan is geleverd. Het gaat hierbij om 200 van de 558 signalen. In 175 gevallen waren er tekortkomingen in de levering van de zorg, waardoor patiënten of cliënten vermoedelijk minder of andere zorg kregen dan ze nodig hadden. 108 signalen gingen over de indicatiestelling, waarbij het vermoeden is dat met onjuiste gegevens een indicatie is verkregen voor meer of andere zorg dan de patiënt of cliënt eigenlijk nodig heeft. 75 signalen vallen onder onbekend of overig.  

Om preciezer en beter te kunnen rapporteren over de aard van de signalen, wordt het registratiesysteem in 2019 aangepast. Over 2018 kan daarom alleen gerapporteerd worden in de bovenstaande vier categorieën.

 

Bron: KNMT , Weer minder signalen over fraude in de mondzorg

Beeld van Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Mondzorg Fraude Tandarts
Gerelateerde artikelen
Open modal