menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 januari 2020

Ab Klink (VGZ): ‘Marktwerking in de zorg niet doorgeschoten’

‘Er is geen doorgeschoten marktwerking in de zorg’, stelt Ab Klink, directeur van zorgverzekeraar VGZ, in reactie op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Jonge, partijgenoot bij CDA van Klink en latere opvolger als minister van Volksgezondheid, meent dat de marktwerking in de zorg juist te ver is gegaan.
Ab Klink (VGZ): ‘Marktwerking in de zorg niet doorgeschoten’

Klinkt stelt dat er op bepaalde plekken in de zorg wel sprake is van overaanbod en versnippering, maar ziet de onderlinge concurrentie in de zorg als iets positiefs. 'Langs die lijnen contracteren wij en dat leidt tot betere zorg en de daaruit vloeiende kostenbeheersing’, vertelt Klink aan BNR Nieuwsradio. Hij stelt dat dit bij 90 procent van de ziekenhuizen geen problemen oplevert.

 

Cao-loonstijging

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, stelde recent dat ziekenhuizen balanceren op het randje. Volgens Melkert is er een tekort van 210 miljoen dat bij leden en zorgverzekeraars weg moet komen.


‘Zorgverzekeraars Nederland kijkt al sinds het hoofdlijnakkoord van het huidige kabinet naar de negatieve consequenties van de loonstijging’, reageert Klink. ‘Op dat moment was er al een opening om daarover met elkaar in gesprek te gaan en dat moeten we ook komend jaar doen. Als ziekenhuizen de cao-loonstijging moeilijk kunnen dragen dan is VGZ bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de hogere lonen die in het nieuwe ziekenhuis-cao zijn vastgelegd.’

 

Innovaties die twee kanten dienen

Klink is niet bang dat de markt schraler wordt door de kostenbeheersing, waardoor niet alle dure apparaten meer betaald kunnen worden. De invalshoek die bijvoorbeeld Philips kiest, is volgens hem een goede strategie. ‘Ze investeren in innovaties die twee kanten dienen: beter voor de patiënt en doelmatiger en tegen gaan van overbehandeling. De diagnostiek wordt scherper en zorgt voor minder valse positieve diagnoses. Dit zorgt voor winst voor patiënten en leidt uiteindelijk tot minder zorgconsumptie. Die innovaties passen ook in een ontwikkeling, waarbij kostenbesparing belangrijk is.’

 

Artificial intelligence

Klink waarschuwt dat het mogelijk is dat de snelle ontwikkeling van de digitalisering in de zorg kan botsen met de complexiteit van de zorg, zeker bij het stellen van diagnoses. ‘De zorg is buitengewoon complex en de diagnose blijft een grijs gebied, ook voor artifical intelligence. Mensen zijn heel enthousiast over artificial intelligence, maar je moet eerst kritisch kijken naar de effecten in termen van over-diagnostiek.’

 

Link:  Ab Klink (VGZ): ‘Marktwerking in de zorg niet doorgeschoten’


Foto: Rijksvoorlichtingsdienst via Wikipedia
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal