menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 december 2018

Al die ballen!

Paul Wormer blogt over uw werk en leven als praktijkhoudend huisarts. Over de lusten en de lasten, met de bedoeling de lasten te helpen verminderen. Al die ballen die veel drukke mensen in de lucht moet houden. Wie kent dat gevoel niet, zeker voor praktijkhouders zal dit gelden.
Al die ballen!

In mijn boek ‘de dokter en de vakgroep’ heb ik de domeinen die een medicus naast zijn medische werk moet verzorgen onderverdeeld in: de onderneming, de organisatie, het team en de persoonlijke loopbaan. Uit die verschillende domeinen zal ik de komende tijd thema’s beschrijven die ik in de praktijk van u en uw collega’s tegenkom.

 

Die indeling in vier domeinen is niet voor iets: om tot een goed geheel te komen hebben alle vier vragen zorgvuldige aandacht en inzet nodig. En, dat is hopelijk geruststellend: wil de praktijk goed draaien, dan hoeft u echt niet op alle gebieden een tien te scoren. Wel is een ruime voldoende nodig om lekker te kunnen werken.

 

In dit eerste artikel wil ik met u een eerste rondje langs de vier domeinen maken.

 

De praktijk als onderneming . U bent niet voor niets ondernemend, met de kansen en de risico’s. Ik heb me vaker afgevraagd wat nou de kern van ondernemen is. Volgens mij is dat vooral dat je in zelfstandigheid (relatieve zelfstandigheid, want zelfstandigheid is altijd relatief) vorm geeft aan de plek en de organisatie waar u werkt. U bent degene die, meestal samen met collega’s, vorm geeft aan de praktijk en diens toekomst. Dat wil zeggen dat u de keuzes maakt, wat doet u wel en wat doet u niet. Misschien voelt u hem al: keuzes maken gaat niet goed zonder een plan, zonder een richting, waar u over drie of vijf jaar staan wil. Heeft u een strategie?  Ondernemen gaat over ‘de goede dingen doen’ : die dingen die zorgen dat u daar komt waar u wilt komen. En niet de dingen die u daarvan afleiden. Dat kent u wel: nadat u uw prioriteiten hebt gesteld zijn er weer allerlei afleiders die op de weg komen. Het moeilijke aan prioriteiten stellen is niet zozeer weten wat je wel wilt doen, maar vooral NEE zeggen tegen verlokkingen die langs komen en die niet bij uw prioriteiten horen. Het schijnt dat Steve Jobs daar een meester in was. Ondernemen gaat over effectief zijn. 

 

Daarnaast is de praktijk ook een organisatie . Dat is wat anders als een onderneming: bij een organisatie is het vooral de vraag: doen we de dingen goed, doen we ze op een goede manier. Het woord efficiënt past hierbij: geen energie verspillen, niet onnodig lang over zaken doen, de zaken niet dubbel doen.  Nogal eens is organisatie niet de grootste hobby van een professional zoals een huisarts. De paradox is dat je vooral wanneer je niet van organiseren houdt het goed moet doen. Een goede organisatie loopt gesmeerd, een goede organisatie merk je niet. Je merkt het pas wanneer er zand in de raderen zit, wanneer het schuurt. In het dagelijkse werk zijn dat vaak irritaties en misverstanden.  

 

Dan is een praktijk teamwork . U doet het niet alleen, zelfs niet wanneer u in een solopraktijk werkt. U werkt samen met uw ondersteuners, met uw collega’s, met de collega’s uit de HAGRO, de wijk, de zorggroep of de HAP. Werken in de zorg is teamwerk, en bij een team hoort de vraag: hebben we het goed met elkaar? Gunnen we elkaar wat, zijn we welwillend, beleven we plezier aan elkaar. Dat is niet vanzelfsprekend, want die zelfstandige professionals hebben allemaal hun eigenheid. Waar je het werk in de spreekkamer zelf vorm geeft, is de samenwerking altijd iets van meerdere mensen. Geven en nemen, hoe simpel het ook klinkt, is daar cruciaal.

 

En tenslotte heeft  de medicus een individuele loopbaan . En er is tegenwoordig vrijwel niemand meer die gedurende zijn of haar hele loopbaan precies hetzelfde doet. Vaak ontstaat na een paar jaar de behoefte aan differentiatie: wil ik er iets bij gaan doen, wil ik mij bekwamen in management- en bestuurstaken, wil ik gaan opleiden, eventueel wetenschap of zelfs promotie. Wanneer je op een gegeven moment het gevoel hebt ‘alles wel een keer gezien te hebben’, is het hard nodig om na te denken hoe je de komende fase van je loopbaan vorm wilt gaan geven. Dat zorgt dat de pijnlijke vraag ‘hoe lang moet ik nog’ voorkómen kan worden. 

 

Kortom: never a dull moment in het leven en werk van een praktijkhouder. Misschien is dat, naast de lasten van uw werk, meteen wel de grootste lust van het praktijkhouderschap: vervelen zult u zich nooit. 

 

Het volgende artikel van Paul Wormer gaat over ondernemen: ondernemen als ‘de brug bouwen terwijl je er over heen loopt’. Ter voorbereiding stelt hij u alvast een paar vragen:

  • Waar wilt u over drie of vijf jaar staan? Hoe ziet uw praktijk, hoe ziet uw werk er dan uit?
  • Wat denkt u dat er in uw werkgebied gaat veranderen in de komende jaren? Wie zijn de belangrijkste stakeholders of concurrenten? 
  • Wat is de identiteit van uw praktijk? Hoe staat deze bekend? En wat is de reputatie van uw praktijk?  


Voormalig huisarts Paul Wormer is nu behalve ondernemer ook adviseur en begeleider van medisch professionals, zowel bij vragen omtrent de praktijkorganisatie als bij loopbaanvraagstukken. Dat doet hij in de vorm van advies, vakgroepbegeleiding en coaching. Hij publiceerde de boeken ‘De dokter en de vakgroep’ en ‘Vitaliteitsbijbel’. Voor meer informatie, zie paulwormer.nl

 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur

Lees meer over:
Ondernemen Praktijk Huisarts
Gerelateerde artikelen