menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 december 2018

ANT pleit voor herziening wet Marktordening Gezondheidszorg

In een brandbrief aan de Eerste Kamer maakt ANT haar zorgen kenbaar over verruiming van de wet Marktordening Gezondheidszorg. Volgens ANT komt de privacy van patiënten in het geding.
ANT pleit voor herziening wet Marktordening Gezondheidszorg

De ANT laat met de brief weten dat zij in de praktijk zien dat zorgaanbieders zich onder druk van zorgverzekeraars genoodzaakt zien inzage in patiëntgegevens te verschaffen, terwijl de wet dat in veel gevallen niet toelaat en zonder dat de patiënt daar enige stem in heeft. Zorgaanbieders voelen zich onder druk gezet doordat betalingen aan de zorgaanbieder en/of de verzekerde worden opgeschort, op basis van ‘onvoldoende meewerken’ worden vorderingen eenzijdig verrekend en er wordt gedreigd en overgegaan tot het beëindigen van overeenkomsten.

 

Verruiming van de wet Marketordening Gezondheidszorg zou betekenen dat zorgverzekeraars meer bevoegdheden in het kader van controles bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars mogen dan bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders alle medische gegevens van patiënten inzien. De privacy van patiënten staat hiermee op het spel.

 

ANT vraagt in de brief om herziening van de huidige wetgeving in plaats van uitbreiding. 

 

Volgens de ANT moet de aanpassing in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • Verbod voor zorgverzekeraars om opgevraagde patiëntgegevens te gebruiken voor controledoeleinden als daar geen goede grond voor is.
  • Verplichting voor zorgverzekeraars om opgevraagde patiëntgegevens te vernietigen als er achteraf blijkt dat daar geen goede grond voor was.
  • Mogelijkheid om zorgverzekeraars te beboeten als zij gegevens hebben opgevraagd waar geen strikte noodzaak voor was.

 

De Eerste Kamer liet ondertussen weten aan de ANT dat zij niet van plan zijn akkoord te gaan met de uitbreiding van de Wet Marktordening Gezondheidzorg. Hierover wordt vandaag beslist in Den Haag.

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur

Lees meer over:
Wet en regelgeving ANT Tandarts
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen