menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 juni 2019

Beter medicijngebruik door nieuwe zorgverlener

In huisartsenpraktijken worden apotheker-farmacotherapeuten (AFT’s) ingezet om te kijken of de farmacotherapie in de huisartsenpraktijk verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe zorgverleners bijdragen aan minder ziekenhuisopnames, die veroorzaakt worden door medicijngebruik en minder bijwerkingen bij patiënten.
Beter medicijngebruik door nieuwe zorgverlener

Uit voorlopige resultaten van POINT-studie, uitgevoerd door het Julius Centrum in Utrecht, blijkt dat AFT’s in huisartsenpraktijken zorgen voor vermindering van ziekenhuisopnames door medicijnen, minder bijwerkingen bij patiënten en vermindering van risico op medicijnschade. Ook ervaren huisartsen de zorg als veiliger dan in andere praktijken. De resultaten zijn onlangs besproken in Mediator van ZorgMW, die betrokken was als subsidieverstrekker bij het Point-onderzoek.

 

Gevolgen medicijngebruik

Jaarlijks worden 50.000 mensen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van medicijngebruik. Het gaat hierbij om bijwerkingen, ongewenste effecten en verkeerd gebruik van medicijnen en onvoldoende afstemming van voorgeschreven medicatie tussen huisarts en specialist.

 

Taken AFT

Voor het onderzoek werden tien AFT’s aangesteld in huisartsenpraktijken, gedurende vijftien maanden. Daarnaast volgden ze een opleiding aan het Julius Centrum, die speciaal voor hen ontwikkeld is, als aanvulling op de farmacie-opleiding. De nieuwe zorgverlener bekijkt dossiers, nodigt patiënten uit voor een gesprek over medicatiegebruik of bezoekt ze thuis. In overleg met ede huisarts voert hij of zij de benodigde wijzigingen na gesprekken zelf door. De AFT laat labwaarden checken of medicatiewijzigingen het gewenste resultaat hebben gehad en begeleidt bij het afbouwen van medicijnen.

 

Krijgt AFT structurele plaats in eerstelijnszorg?

Er zijn maatregelen nodig om de AFT een structurele plaats in de eerstelijnszorg te geven. Dorien Zwart, huisarts en senior-onderzoeker, geeft aan dat er voldoende draagvlak is voor werken met een AFT. Belangrijk is dat het effect op medicatieveiligheid ook na langere tijd blijft bestaan. Daarnaast moet de nieuwe functie kosteneffectief zijn. Zwart: ‘Dit kan niet beantwoord worden aan de hand van de globale kostenbatenanalyse, maar het model is buitengewoon veelbelovend.’

 

Bron: Zon MW, ‘Beter medicijngebruik dankzij nieuwe zorgverlener’ en  Project Optimizing pharmacotherapy by redefining the role of the pharmacist: integration of the nondispensing pharmacist in the primary care team

Foto van Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal