menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 september 2018

Brede samenwerking tegen obesitas bij kinderen in Amsterdam

In 2013 tekenden in Amsterdam ruim twintig (koepel)organisaties op het gebied van welzijn, sport, (jeugd)zorg en civil society het Pact Gezond Gewicht. Inmiddels is het samenwerkingsverband heel succesvol in het reduceren van overgewicht bij kinderen. Tijdens MedischOndernemen LIVE vertelt projectmanager Marianne van der Velde over deze aanpak.
Brede samenwerking tegen obesitas bij kinderen in Amsterdam

In het pact staat de gezamenlijke visie op de ondersteuning van een kind met ongezond gewicht en de ouders. De samenwerkingsafspraken uit het Pact worden inmiddels in alle Amsterdamse focusbuurten van de AAGG toegepast in het lokale netwerk van preventie, ondersteuning en zorg.

 

De ervaringen uit de focusbuurten zijn de basis voor het opgestelde landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Kern van het model: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de ondersteuning en zorg die nodig is. Tijdens deze sessie willen we ingaan op de lokale praktijk van samenwerken in een keten. Hoe is de afgelopen jaren geïnvesteerd in samenwerking? Wat hebben we daarvan geleerd? Hoe maak je dat professionals gemotiveerd blijven en wanneer kan een netwerk zelfstandig verder? Uitdaging: Hoe krijg je drukke professionals zo ver dat ze een deel van hun waardevolle tijd spenderen aan de ketenaanpak, wetende dat niet alle tijd ‘vergoed’ wordt?

 

Tip: Zorg dat je ook kleine successen viert als groep en ieders aandeel daarin erkent.

 

Marianne van der Velde is projectmanager ontwikkeling, evaluatie en monitoring bij de gemeente Amsterdam. Deze sessie vindt tijdens MedischOndermen LIVE plaats bij  Praktijkcases  op het Verbindingsplein. Deze sessie volgen? Aanmelden kan via www.medischondernemenlive.nl/aanmelden. 

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen