menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 oktober 2018

Bruins antwoordt op Kamervragen over kosten tandheelkunde van kankerpatiënten

Naar aanleiding van een peiling van NFK en een daarop volgende uitzending van Radar, stelt Maarten Hijink (SP) kamervragen aan Minister Bruins. Bruins haalt in zijn brief twee oplossingen aan: toetsingsrichtlijnen voor verzekeraars en een brief van Zorginstituut Nederland aan betrokken partijen.
Bruins antwoordt op Kamervragen over kosten tandheelkunde van kankerpatiënten

Uit de uitzending van Radar werd duidelijk dat iedere verzekeraar zijn eigen beleid hanteert ten aanzien van de vergoeding van bijzondere tandheelkunde. Hierdoor ontstaan onderlinge verschillen. Bruins schrijft in zijn brief dat er dit jaar toetsingsrichtlijnen zijn opgericht door het College van Adviserend Tandartsen (CAT). Dit om te voorkomen dat verzekeraars doorgaan met het hanteren van hun eigen beleid   Bruins: “Door deze toetsingsrichtlijnen is voor de zorgverlener duidelijk op welke grondende verzekerde wel of geen vergoeding krijgt en kan de zorgverlener dat aan de verzekerde uitleggen.”  

 

Informeren van patiënten  

NFK meent dat 85% van de deelnemers niet van te voren te horen heeft gekregen dat ze bij gebitsproblemen na een kankerbehandeling beroep kunnen doen op de regeling voor vergoeding. Op de vraag wat hij hier aan gaat veranderen, verwijst Bruins naar de brief die Zorginstituut Nederland naar betrokken partijen, zoals Zorgverzekeraars Nederland, ANT en de verenigingen van huisartsen heeft verstuurd. In de brief maakt Zorginstituut Nederland duidelijk wanneer verzekerden recht hebben op vergoeding vanuit bijzondere tandheelkunde. Bruins roept betrokken partijen op patiënten van te voren in te lichten over de vergoeding.

 

Peiling gebitsproblemen

Eind augustus peilde NFK (de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) de ervaring van gebitsproblemen na kankerbehandeling en de vergoeding daarvan. Hieruit bleek dat 961 van de 1394 (ex-)kankerpatiënten die meededen aan het onderzoek mond- en of gebitsproblemen ervaren, met het vermoeden dat dit komt door de behandeling(en) van kanker.  

 

Uit de peiling bleek dat maar 38% van hen alle kosten vergoed kreeg en 6% gaf aan dat daarbij gebruik is gemaakt van de vergoeding bijzondere tandheelkunde uit de basisverzekering.

 

Radar maakte naar aanleiding van het onderzoek een uitzending over vergoedingen van tandheelkundige behandelingen bij kankerpatiënten.

 

Bron: www.ANT-tandartsen.nl, www.nfk.nl, www.rijksoverheid.nl

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen