menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 februari 2019

Centraal tuchtcollege: het jaar van veranderingen

Het jaarverslag 2018 van het Tuchtcollege Gezondheidzorg heeft de vorm van een e-magazine. Met interviews en grafieken en tabellen is het jaar 2018 belicht. In 2018 zijn 1780 klachten in de regionale tuchtcolleges afgehandeld, dat zijn er 104 meer dan het jaar ervoor.
Centraal tuchtcollege: het jaar van veranderingen

'Het tuchtcollege is in beweging. De tuchtcolleges zijn er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen, maar slagen we hier wel voldoende in?' is de kritische vraag die Jeroen Recourt, voorzitter regionaal tuchtcollege Amsterdam de lezer in het voorwoord van het jaarverslag stelt.

 

Met het jaarverslag wordt meer inzicht gegeven in de stand van zaken. Het tuchtcollege is in beweging; dat betekent veel veranderingen, zoals kortere doorlooptijden, uniformering en een reorganisatie, waarbij het regionale tuchtcollege wordt teruggebracht naar 3 regionale tuchtcolleges, om de kwaliteit te verhogen. Daarnaast willen zij het imago van het tuchtcollege aanpakken door meer bekendheid te creëren. Naast cijfers publiceerden zij in het e-magazine interviews met lid-beroepsgenoten in het tuchtcollege: ' Hoe verhoudt de medische wereld zich tot de juridische? Met die vragen hebben we de confrontatie opgezocht.'


Het tuchtcollege is zowel centraal als regionaal georganiseerd.  Tegen beslissingen van de regionale tuchtcolleges kunt u in hoger beroep gaan. Het centraal tuchtcollege behandelt de zaken in hoger beroep. Dit college is gevestigd in Den Haag, en is de hoogste rechter in Nederland op dit terrein.

 

 

Regionaal tuchtcollege

 

Centraal tuchtcollege

Opgelegde maatregel top-3 inclusief percentage

 

Waarschuwing: 59,2%

Berisping: 29,6%

Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving: 4,5%

 

Waarschuwing: 60,6%

Berisping: 16,2%

Gegrond, geen maatregel: 9,1%

Aantal klachten per beroepsgroep in percentages

Fysiotherapeut: 1,5%

Huisarts en andere artsen: 66,6%

Tandarts: 4,6%

 

Fysiotherapeut: 1,4%

Huisarts en andere artsen: 67,7%

Tandarts: 5,8% 

Aard klachten top-3

Onjuiste behandeling of diagnose

Geen of onvoldoende zorg

Overige klachten

 

Onjuiste behandeling of diagnose

Geen of onvoldoende zorg  

Onjuiste verklaring of rapport

 

 

Medisch Contact concludeert dat uit het feit dat ze bijna allemaal meer zaken afhandelen dan dat er binnenkwamen de tuchtcolleges bezig zijn geweest met een inhaalslag. De poging van de colleges om de doorlooptijden terug te dringen heeft ook vruchten afgeworpen.

 

De rest van de cijfers en interviews vind je in  het jaarverslag 2018.

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen