menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 januari 2021

Charlotte van den Wall Bake bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: 'Strategisch HR-beleid laat de praktijk groeien'

Charlotte van den Wall Bake pleit voor een proactieve rol van de praktijkhouder in het strategische HR-plan van een tandartspraktijk. Dit om het personeelsverloop terug te dringen, ziekteverzuim te voorkomen en, meer algemeen, de stabiliteit van de praktijk te versterken. In haar workshop tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 16 december, liet Van den Wall Bake zien hoe een strategisch HR-plan de praktijkdoelen dichterbij kan brengen.
Charlotte van den Wall Bake bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: 'Strategisch HR-beleid laat de praktijk groeien'

Het doel van strategisch HR-beleid is een praktijk te creëren, die zich onderscheidt door stabiliteit in de bedrijfsvoering,  betoogde Charlotte van den Wall Bake, trainer en coach bij Van den Wall Bake coaching & consultancy.

 

‘Tandartsen zijn vaak niet opgeleid om personeelsbeleid gestalte te geven. Zorg daarom dat je goed op de hoogte raakt en volg scholing of trainingen op dit gebied. Ga actief met een personeelsplan aan de slag. 68 procent van het verloop in de praktijk ontstaat doordat medewerkers zich niet gezien voelen door hun leidinggevende. Slechts 9 procent vertrekt omdat ze elders betere carrièrekansen hebben. De keus is dus of je proactief of reactief met je human resource-strategie omgaat.’

 

'Strategisch HR-beleid laat de praktijk groeien'

Aandacht voor strategisch HR-beleid – een vervolg op het klassieke personeelsbeleid – is nodig voor de groei van de praktijk, benadrukt ze. ‘Bedenk hoe je je onderscheidt tegenover andere mondzorgpraktijken. Maak daarom eerst een praktijkplan en laat je HR-plan daarop aansluiten. Een HR-plan beschrijft wat je het komend jaar met het personeel wil en dat kan kort en bondig, op enkele pagina’s. Maak daarbij een stappenplan, waarin je duidelijk formuleert in welke stappen je je doelen wilt bereiken.’

 

'Creëer commitment bij medewerkers'

Van den Wall Bake pleit ook voor het schrijven van korte versie van de HR-strategie voor het personeel, om daarover het gesprek aan te gaan. ‘Dat biedt houvast en commitment. Vertel waar je naar toe wilt, wat je doelstellingen zijn. Het verschil met het klassieke personeelsbeleid, dat vooral administratieve kwesties regelde, is dat human resource management laat zien hoe de organisatie in het personeel wil investeren. Uiteindelijk leidt het tot minder verloop en reductie van verzuim.’

 

'Onderscheid je met rust in de praktijk'

‘Als je rust creëert in de praktijk, onderscheid je je ten opzichte van andere praktijken. Er is schaarste aan personeel. Tandartsen, assistenten of receptionisten zijn niet in elke regio’s zomaar te vinden.’ Trek voor het maken van een strategisch HR-plan voldoende tijd uit, luidt een volgend advies van Van den Wall Bake. ‘Creëer commitment, betrek personeelsleden, vraag waar ze behoefte aan hebben. Zorg voor psychologische veiligheid zodat medewerkers zich durven uit te spreken.’

 

'Begin bij goede functieprofielen'

Van den Wall Bake schetst vervolgens waaraan een goed omschreven functieprofiel aan moet voldoen, als onderdeel van zo’n doordachte HR-strategie. ‘Als je medewerkers zoekt, maak daarvoor zelf een persoonlijk profiel, waarvan ook de visie en het verhaal van de praktijk deel uitmaakt. Laat zien welke cultuur er in de praktijk heerst. Formuleer taken en bevoegdheden. Geef aan welke competenties en vaardigheden je precies vraagt. Vermijd vaagheden en clichés als ‘we zoeken een flexibele teamplayer’. Ten slotte noem je praktische zaken als het aantal uren en de beloning.’

 

Ingrediënten strategisch HR-plan

Van den Wall Bake beschrijft dan wat de ingrediënten van een strategisch HR-plan kunnen zijn:

  • Wat wil je bereiken met de inzet van personeel?
  • Is de eventuele taakdelegatie juridisch goed onderbouwd?
  • Ga je op preventie sturen? Wie laat je dat doen en hoe richt je de agenda daarop in?
  • Is er samenhang tussen de praktijkagenda en de inzet van personeel?
  • Wie is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement? Waar kunnen mensen terecht met vragen over salaris en verlof?
  • Voorkom ruis door een goede taakverdeling onder praktijkhouders en/of de praktijkmanager. Zorg voor duidelijke ‘loketten’. 

Circulair proces

Een HR-strategie is een circulair proces dat kan bestaan uit fasen als:

  • Introductie van een nieuwe medewerker (opstelling van het functieprofiel, briefselectie, sollicitatiegesprekken, inwerkperiode)
  • Ontwikkeling van medewerkers (persoonlijke en tandheelkundige vaardigheden, open communicatie)
  • Motivatie van medewerkers (complimenteren, goede feedback)
  • Onderhoud van personeelsbeleid (goede sfeer, communicatie en arbeidsomstandigheden) 

'Ontwikkel plannen in samenhang'

Het praktijkplan en de HR-strategie vereisen een nauwkeurige afstemming, vervolgt Van den Wall Bake. ‘Van praktijkhouders vergt het vooral de ambitie om de HR-strategie goed vorm te geven. En wie beheert de portefeuille HR, bijvoorbeeld als je met een praktijkmanager of meerdere praktijkhouders werkt? Maak ook afspraken aan wie de praktijkmanager rapporteert. Daarbij vergt een HR-strategie een gezonde praktijkcultuur. Als er veel ruis is, of als kliekvorming in de praktijk voorkomt, is eerst een dialoog met het team nodig. Doe niet alles alleen, schakel ook hulp van externen in. Maak  vervolgens je strategische HR-agenda compleet. Ook hier geldt: maak daarvoor tijd en bedenk een realistische fasering.’  

 

Links:

Foto: Charlotte van den Wall Bake
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen