menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

cijfers en trends

Rechter stelt VGZ in ongelijk over te lage vergoeding voor implantaten
news
25 november 2020
Nieuws
Een patiënt vond dat zij van haar zorgverzekeraar VGZ een te lage vergoeding kreeg voor haar implantaten voor een gebitsprothese en stapte naar de rechter. De kantonrechter in Arnhem oordeelde dat VGZ haar een te lage vergoeding heeft gegeven en ...
Sectorspecialisten ABN AMRO: ‘Nog nooit zoveel gezondheidscentra gefinancierd als dit jaar’
news
24 november 2020
Nieuws
‘We zien veel investeringsplannen van praktijkhouders die hun praktijk toekomstbestendig willen maken. Er is sprake van een versnelling in de innovatie van de zorg’, verklaarde Rob Boelens, sectorspecialist Medisch bij ABN AMRO, tijdens de online Dag voor de Praktijkhouder over ...
Visser & Visser: ‘Financieel verantwoord innoveren staat of valt met goede voorbereiding’
news
17 november 2020
Nieuws
Hoe doe je dat, op een financieel verantwoorde manier innoveren? Jan Ruitenbeek en Arjan Heijns van Visser & Visser lieten tijdens hun presentatie bij de online Dag voor de Praktijkhouder ‘Innovatie in de mondzorg’ (14 november) de verschillende stappen zien. ...
Huisarts Bart Timmers tijdens de online Dag van de Praktijkhouder: ‘Een optimale praktijk voer je digitaal’
news
12 november 2020
Nieuws
‘Ik wil zo goed mogelijk mijn vak uitoefenen en daar hoort digitaal bij', stelt huisarts Bart Timmers. Tijdens de online Dag van de Praktijkhouder 'Regionalisering en Digitalisering' (op 7 november) liet Timmers zien hoe hij zijn praktijk heeft gedigitaliseerd en ...
Innovatieve meetmethode via sms-berichten maakt werkdruk van huisarts inzichtelijk
news
12 november 2020
Nieuws
Met behulp van een innovatieve methode gebaseerd op het versturen van sms-berichten kan betrouwbaar en snel worden gemeten hoe huisartsen verschillen in hun aantal werkuren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Huisartsen geven direct via sms door wat op ...
‘WoonZorgWijzer’ en ‘Digitale Reflectie Tafel’: hulpmiddelen om datagestuurd te ondernemen
news
12 november 2020
Nieuws
Wil je weten wie er in je wijk wonen? Hoe je patiëntenpopulatie zich in de toekomst ontwikkelt? En wat betekent dat voor de toekomst van je praktijk en de zorg die je levert? Dan komen gevalideerde en goed toegankelijke data ...
Jelle Jouwsma (FysioHolland): ‘Blended therapie net zo effectief als reguliere behandeling’
news
12 november 2020
Nieuws
Jelle Jouwsma gaf tijdens de online Dag van de Praktijkhouder 'Digitalisering en regionalisering' (7 november) een keynote over de online strategie van FysioHolland. Als commercieel directeur van de landelijke organisatie vertelde hij over de implementatie van de online tool, de ...
Regiovisie ‘Oet Twente’ vertaald naar digitale oplossing: ArtsOnline
news
11 november 2020
Nieuws
Erik Veldboer en Carin Pipers legden tijdens hun presentatie tijdens de online Dag van de Praktijkhouder over regionalisering en digitalisering (7 november) uit hoe hun regiovisie in Twente tot stand is gekomen en waar de ketenpartners zich de komende tijd ...
'Hybride' zorgaanbieder Quin presenteert digitaal platform om huisarts te ontlasten
news
10 november 2020
Nieuws
Quin is een snelgroeiende digitale zorgaanbieder met fysieke praktijken die patiënten en huisartsen ondersteunt in hun keuze voor de juiste zorg op het juiste moment. Het zogeheten Quin-platform koppelt patiënt en huisarts aan elkaar via een patiëntenapp en een huisartsenportaal. ...
SCP Coronakompas: ‘Corona veroorzaakt ook maatschappelijke crisis’
news
5 november 2020
Nieuws
Het coronavirus veroorzaakt steeds duidelijker een maatschappelijke crisis, naast de gezondheids- en economische crisis. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het `SCP Coronakompas’. De publicatie biedt inzicht in de maatschappelijke effecten op deelterreinen als onderwijs, werk en ...
Huisarts Vladan Ilic over 'digital first': ‘We hebben nu veel meer tijd, dertig minuten per consult’
news
4 november 2020
Nieuws
Door innovatieve technologie te gebruiken, ontstaat een nieuwe relatie met de patiënt. Dat ontdekte de Amsterdamse huisarts Vladan Ilic, praktijkhouder bij huisartsenpraktijk Westerdokters. ‘Via een beeldscherm is er ook een emotioneel contact mogelijk. Dat hangt niet af van de techniek ...
Marc ten Hoor (KNMT): ‘Maak de mondzorgpraktijk in acht stappen senior proof’
news
29 oktober 2020
Nieuws
De mondgezondheid van oudere Nederlanders verandert in rap tempo. In 2030 heeft 20 procent van de ouderen implantaten en nog maar 10 procent heeft een tandeloze mond. De KNMT helpt mondzorgverleners hierop in te spelen en spant zich in het ...
KNGF: ‘Los probleem rond financiering herstelzorg coronapatiënten op’
news
29 oktober 2020
Nieuws
Het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vraagt samen met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Paramedisch Platform Nederland aan minister Van Ark (Medische Zorg) om een oplossing voor de financiering van herstelzorg voor coronapatiënten. Dit gezien de bepalingen over inhaalzorg ...
'Digitale Reflectie Tafels': data voor ondernemerschap en samenwerking in de eerste lijn
news
29 oktober 2020
Nieuws
De WoonZorgwijzer en de 'Digitale Reflectie Tafel' kunnen fysiotherapeuten en andere eerstelijns professionals helpen bij het in kaart brengen van de populatie en zorg in hun werkgebied. Diek Scholten en Hugo de Vos, respectievelijk coördinator en projectleider in Nieuwegein en ...
Arjan Karens (Philips): ‘Geef digitale zorg meer een plek in processen en protocollen’
news
27 oktober 2020
Nieuws
Arjan Karens, general manager bij Philips VitalHealth Benelux, vindt dat er meer tempo moet komen in de digitalisering van de zorg. Het wordt volgens hem steeds logischer om zorg thuis te bieden. Niet alleen omdat patiënten het willen, maar ook ...
Architect Lex van Waarden over duurzaamheid: ‘Ga aan de slag met quick wins zoals goed isoleren’
news
21 oktober 2020
Nieuws
Duurzaamheid in de eerste lijn is zeker nog geen gemeengoed. ‘Maar het borrelt in de zorg, het bewustzijn bij praktijkhouders groeit. Dat merk ik zeker in de praktijk’, zegt architect Lex van Waarden. 'Zet goede praktijkvoorbeelden in de spotlights, dat ...
LHV: ‘Uitval in praktijken zorgelijk, sneltesten noodzakelijk’
news
21 oktober 2020
Nieuws
In bijna 60% van de huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte en/of quarantaine. Gemiddeld ging het daarbij om 17% van het personeel. In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval vooralsnog opvangen. Ruim ...
NZa: ‘Haal productieprikkels uit stelsel en zet in op passende zorg'
news
19 oktober 2020
Nieuws
Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. De corona-uitbraak laat dit nog beter zien. Het huidige zorgstelsel biedt daartoe voldoende ruimte, maar de financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op de meerwaarde die zorg heeft ...
Huisarts Luc Harings over tweede golf: ‘Wees flexibel dan heb je het minste last’
news
14 oktober 2020
Nieuws
Luc Harings werkt als huisarts in een gezondheidscentrum in de wijk Schaesberg in het Limburgse Landgraaf. Hoe vergaat het hem tijdens de tweede golf? Flexibiliteit is de term die vaak in hem opkomt. ‘We hebben het roer in een keer ...
Algemene Rekenkamer: ‘Sturen op zinnige zorg veranderde praktijk niet’
news
14 oktober 2020
Nieuws
Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. In 2013 introduceerde pakketbeheerder Zorginstituut Nederland het programma Zinnige Zorg, maar dit heeft nauwelijks ...