menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Cijfers en trends

Pleidooi voor Nationaal ZorgFonds
news
18 augustus 2016
Nieuws
"Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd om een nieuwe richting te kiezen," zo schrijven onder andere Martien Wijnen (FNV Zorg & Welzijn) en Herman Suichies (VPHuisartsen). Afschaffen van zorgverzekeraars en een Nationaal ...
NZa doet onderzoek bij een keten van tandartsenpraktijken
news
17 augustus 2016
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit doet onderzoek bij een keten van tandartsenpraktijken in de Randstad. De toezichthouder heeft signalen gekregen dat deze keten patiënten te veel laat betalen voor materiaal- en techniekkosten zoals kronen en bruggen. ...
Kwart opdrachtgevers maakt overstap naar modelovereenkomsten
news
17 augustus 2016
Nieuws
De VAR maakte per 1 mei 2016 plaats voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Pas 27 procent van de opdrachtgevers hebben de stap richting modelovereenkomsten al gemaakt. ...
'Zorg in Nederland goedkoper dan gedacht'
news
2 augustus 2016
Nieuws
Volgens de statistieken Nederland geeft al jarenlang na de Verenigde Staten in verhouding het meeste geld ter wereld aan gezondheidszorg uit. Maar dat blijkt niet te kloppen. ...
Patiënt googelt arts voor doktersbezoek
news
2 augustus 2016
Nieuws
Patiënten doen onderzoek naar een arts of ziekenhuis alvorens ze een afspraak hebben. Dat blijkt uit onderzoek van LVB Networks, uitgevoerd door Multiscope, onder meer dan 1000 mensen. ...
700 instellingen in de ouderenzorg vroegen om poetsinstructie
news
20 juli 2016
Nieuws
Zo’n 700 instellingen in de ouderenzorg hebben het afgelopen jaar poetsinstructiekaarten aangevraagd bij de KNMT. Met behulp van de kaarten kunnen ze hun cliënten ondersteunen bij het poetsen van hun gebit of kunstgebit. In totaal verspreidde de KNMT ruim 10.000 ...
'Patiënten even kritisch als Inspectie'
news
20 juli 2016
Nieuws
Patiënten beoordelen dezelfde ziekenhuizen als risicovol als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat doet. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc naar patiëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland. Dit kan erop duiden dat patiënten veiligheidsrisico’s goed herkennen. ...
Blog: Regeldruk huisartsen neemt (steeds verder) af
blog
19 juli 2016
Blog
Het contracteervereiste met de zorgverzekeraar is geschrapt voor de primaire huisartsgeneeskundige zorg. En declareren kan straks zonder prestatiebeschikking van de NZa. Samenwerking tussen concurrerende huisartsen wordt vaker toegestaan. De deregulering zet door. ...
Toekomstige financiering substitutie onder druk
news
18 juli 2016
Nieuws
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt in de nieuwste substitutiemonitor niet langer de financieringsbron van de gesubstitueerde zorg. Daardoor is het voor VWS ondoenlijk om voor komend jaar een adequate raming van de benodigde financiële middelen te maken. ...
'Mondzorg in de gehandicaptenzorg moet beter'
news
14 juli 2016
Nieuws
De mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen voor mensen met een verstandelijke handicap schiet nog tekort, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). ...
Mondzorg in basispakket volwassenen kost overheid 1,2 miljard
news
13 juli 2016
Nieuws
Als de mondzorg in het basispakket komt voor verzekerden van achttien jaar en ouder, dan gaat dat de overheid 1,2 miljard euro kosten. Dat berekende het Centraal Planbureau (CPB) voor het jaar 2018 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. ...
Limburg gaat grootschalig zorg meten
news
13 juli 2016
Nieuws
In Limburg is een onderzoek gestart naar hoe zorgverleners minder tijd kunnen besteden aan meten en meer aan de zorg aan de patiënt. Op dit moment worden er veel metingen uitgevoerd die irrelevant zijn, maar wel veel tijd kosten. Dat ...
'Vraag en aanbod van praktijken matchen niet'
news
13 juli 2016
Nieuws
Startende huisartsen, tandartsen en apothekers hebben voorkeuren die niet goed aansluiten bij de praktijkplekken die vrijkomen. ...
2,8 miljoen werknemers willen extra maatregelen tegen hoge werkdruk
news
12 juli 2016
Nieuws
Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft te maken met een hoge werkdruk. Een van de gevolgen is dat werknemers kampen met burn-out klachten. 40% van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. ...
Blog: Veeleisende patiënt maakt zorg duurder dan nodig
blog
8 juli 2016
Blog
Een wetsvoorstel eist dat alle patiënten zelf de declaraties van hun zorgaanbieder kunnen controleren. Doel is dat kostenbewuste patiënten de verzekeraar wijzen op fouten. Maar zijn patiënten wel zo kostenbewust? ...
Blog: Wat is goede zorg ons waard?
blog
7 juli 2016
Blog
Op 22 juni bezocht ik het VvAA congres ‘Zelf aan het roer’. Het doel van de initiators is om de spreekkamer terug te geven aan zorgverleners en patiënten, zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is. Zorgverzekeraars en overheid ...
NZa wil acties voor betere declaraties fysiotherapie
news
28 juni 2016
Nieuws
Fysiotherapeuten willen correct declareren, maar dit lukt niet altijd. Dit beeld komt voort uit zestien diepte-interviews door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de manier waarop fysiotherapeuten omgaan met declaratieregels. ...
België en Engeland zetten grote stappen op eHealth-gebied
news
23 juni 2016
Nieuws
Twee grote aankondigingen in Europa afgelopen week: de Britse National Health Services (NHS) wil eHealth en zorginnovaties sneller bij patiënten krijgen, en in België kunnen patiënten met diabetes type 1 vanaf juli aanspraak maken op sensortechnologie die vingerprikken overbodig maakt. ...
'Ruimere inzet professionele tolken nodig voor betere zorg'
news
21 juni 2016
Nieuws
Artsen hebben grote behoefte aan een ruimere vergoedingsmogelijkheid voor de inzet van tolken in de zorg voor anderstalige patiënten. Ook moeten zorgverleners beter worden ondersteund bij de afweging om een tolk in te zetten. ...
Weinig fraude in zorgdeclaraties, wel veel fouten
news
16 juni 2016
Nieuws
In 2015 is er 505 miljoen euro aan onterechte zorgdeclaraties geconstateerd. Daarvan is 485 miljoen euro al teruggevorderd of gecorrigeerd. In 2 procent van alle onterechte declaraties ging het om fraude, de rest is een vergissing. ...
Meest gelezen