menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Cijfers en trends

'Patiënten even kritisch als Inspectie'
news
20 juli 2016
Nieuws
Patiënten beoordelen dezelfde ziekenhuizen als risicovol als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat doet. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc naar patiëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland. Dit kan erop duiden dat patiënten veiligheidsrisico’s goed herkennen. ...
Blog: Regeldruk huisartsen neemt (steeds verder) af
blog
19 juli 2016
Blog
Het contracteervereiste met de zorgverzekeraar is geschrapt voor de primaire huisartsgeneeskundige zorg. En declareren kan straks zonder prestatiebeschikking van de NZa. Samenwerking tussen concurrerende huisartsen wordt vaker toegestaan. De deregulering zet door. ...
Toekomstige financiering substitutie onder druk
news
18 juli 2016
Nieuws
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt in de nieuwste substitutiemonitor niet langer de financieringsbron van de gesubstitueerde zorg. Daardoor is het voor VWS ondoenlijk om voor komend jaar een adequate raming van de benodigde financiële middelen te maken. ...
'Mondzorg in de gehandicaptenzorg moet beter'
news
14 juli 2016
Nieuws
De mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen voor mensen met een verstandelijke handicap schiet nog tekort, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). ...
Mondzorg in basispakket volwassenen kost overheid 1,2 miljard
news
13 juli 2016
Nieuws
Als de mondzorg in het basispakket komt voor verzekerden van achttien jaar en ouder, dan gaat dat de overheid 1,2 miljard euro kosten. Dat berekende het Centraal Planbureau (CPB) voor het jaar 2018 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. ...
Limburg gaat grootschalig zorg meten
news
13 juli 2016
Nieuws
In Limburg is een onderzoek gestart naar hoe zorgverleners minder tijd kunnen besteden aan meten en meer aan de zorg aan de patiënt. Op dit moment worden er veel metingen uitgevoerd die irrelevant zijn, maar wel veel tijd kosten. Dat ...
'Vraag en aanbod van praktijken matchen niet'
news
13 juli 2016
Nieuws
Startende huisartsen, tandartsen en apothekers hebben voorkeuren die niet goed aansluiten bij de praktijkplekken die vrijkomen. ...
2,8 miljoen werknemers willen extra maatregelen tegen hoge werkdruk
news
12 juli 2016
Nieuws
Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft te maken met een hoge werkdruk. Een van de gevolgen is dat werknemers kampen met burn-out klachten. 40% van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. ...
Blog: Veeleisende patiënt maakt zorg duurder dan nodig
blog
8 juli 2016
Blog
Een wetsvoorstel eist dat alle patiënten zelf de declaraties van hun zorgaanbieder kunnen controleren. Doel is dat kostenbewuste patiënten de verzekeraar wijzen op fouten. Maar zijn patiënten wel zo kostenbewust? ...
Blog: Wat is goede zorg ons waard?
blog
7 juli 2016
Blog
Op 22 juni bezocht ik het VvAA congres ‘Zelf aan het roer’. Het doel van de initiators is om de spreekkamer terug te geven aan zorgverleners en patiënten, zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is. Zorgverzekeraars en overheid ...
NZa wil acties voor betere declaraties fysiotherapie
news
28 juni 2016
Nieuws
Fysiotherapeuten willen correct declareren, maar dit lukt niet altijd. Dit beeld komt voort uit zestien diepte-interviews door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de manier waarop fysiotherapeuten omgaan met declaratieregels. ...
België en Engeland zetten grote stappen op eHealth-gebied
news
23 juni 2016
Nieuws
Twee grote aankondigingen in Europa afgelopen week: de Britse National Health Services (NHS) wil eHealth en zorginnovaties sneller bij patiënten krijgen, en in België kunnen patiënten met diabetes type 1 vanaf juli aanspraak maken op sensortechnologie die vingerprikken overbodig maakt. ...
'Ruimere inzet professionele tolken nodig voor betere zorg'
news
21 juni 2016
Nieuws
Artsen hebben grote behoefte aan een ruimere vergoedingsmogelijkheid voor de inzet van tolken in de zorg voor anderstalige patiënten. Ook moeten zorgverleners beter worden ondersteund bij de afweging om een tolk in te zetten. ...
Weinig fraude in zorgdeclaraties, wel veel fouten
news
16 juni 2016
Nieuws
In 2015 is er 505 miljoen euro aan onterechte zorgdeclaraties geconstateerd. Daarvan is 485 miljoen euro al teruggevorderd of gecorrigeerd. In 2 procent van alle onterechte declaraties ging het om fraude, de rest is een vergissing. ...
Vertaling mondzorgtermen: NL-SP/SP-NL
news
15 juni 2016
Nieuws
In Nederland zijn er steeds meer Spaanse tandartsen aan de slag. Dit kan nog wel eens moeilijkheden geven bij de vertaling van specifieke tandheelkundige termen. Daarom is er nu een woordenlijst beschikbaar waarin de terminologie van Spaans-Nederlands én Nederlands-Spaans is ...
6 op de 10 patiënten niet goed geïnformeerd over tandartskosten
news
14 juni 2016
Nieuws
Zestig procent van de mensen die een bezoek brengen aan tandarts of mondhygiënist, krijgen niet vooraf te horen wat de verwachte kosten zijn van de behandeling. ...
Economische kracht oudere werknemers onbenut in Nederland
news
14 juni 2016
Nieuws
Het lukt Nederland maar matig om de economische kracht van werknemers van boven de 55 jaar te benutten. Van de 34 onderzochte OESO-landen scoort Nederland een 21e plek. IJsland blijft, net als vorig jaar, de koploper en scoort het beste ...
Fysio-startup verkozen tot studentbedrijf van het jaar
news
9 juni 2016
Nieuws
Fysiotherapie-startup Range of Monitor werd deze week verkozen tot studentbedrijf van het jaar. Fysiotherapeuten kunnen de app gebruiken om verschillen ...
Apothekers maken fouten door gebrek aan patiëntinformatie
news
7 juni 2016
Nieuws
Apothekers missen patiëntinformatie die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen. ...
Inspectie ontvangt 41 meldingen van zwijgcontracten
news
25 mei 2016
Nieuws
Tot nu toe is er bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 41 meldingen gedaan over zwijgcontracten. Deze meldingen hebben betrekking op meerdere sectoren in de zorg. ...
Meest gelezen
Open modal