menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Cijfers en trends

Drukte in huisartsenpraktijk door invoering basis GGZ
news
21 januari 2015
Nieuws
Huisartsen zien meer mensen met psychische klachten na invoering van de basis GGZ, dat meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Veel van deze patiënten worden in de huisartsenpraktijk geholpen door praktijkondersteuners GGZ. ...
In de toekomst draait het om gezondheidswinst
news
14 december 2014
Nieuws
In de Nederlandse gezondheidszorg is een lichte verschuiving merkbaar van curatief naar preventief denken en werken. Volgens Ferry Koper, epidemioloog en adviseur, is dit slechts een begin van een grote ontwikkeling. In de toekomst zal de beloning van zorgprofessionals ...
2015 wordt roerig jaar voor de zorg
news
10 december 2014
Nieuws
Het komend jaar wordt roerig voor de zorg, zo meldt ING in hun jaarbericht. De opsplitsing van de AWBZ leidt tot een grotere rol voor gemeenten en verzekeraars in de langdurige zorg. Vraagsturing gaat ten koste van traditionele aanbodgerichte instellingen ...
Techniek haalt de arts langzaam in
news
2 december 2014
Nieuws
Sharif Wardak van Radboudumc denkt dat in de toekomst doktoren steeds bionischer worden. De directeur bedrijfsvoering van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs (IWOO) bij Radboudumc, bezocht begin november de conferentie Exponential Medicine in San Diego. ...
Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau
news
12 november 2014
Nieuws
Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden gaan vaker naar de tandarts. ...
Een alternatief model voor de Nederlandse gezondheidszorg
blog
27 oktober 2014
Blog
Niet alleen in Nederland maar wereldwijd, is sprake van bevolkingsgroei en/of vergrijzing. Door deze demografische verschuivingen neemt de zorgvraag toe, net als de zorg over de betaalbaarheid van het systeem zoals we dat kennen. ...
Daling aanvullende tandartsverzekerden ligt op de loer
news
22 oktober 2014
Nieuws
54% van de Nederlanders sluit (zeer) waarschijnlijk een aanvullende tandartsverzekering af in 2015. Nu heeft nog 69% van de Nederlanders een aanvullende tandartsverzekering. ...
Zorgmijden wordt zorgwekkend
news
20 oktober 2014
Nieuws
Zorgwekkend veel patiënten bezoeken uit kostenoverwegingen zelfs hun huisarts niet meer, ook al weten ze dat de huisarts buiten het eigen risico valt. Volgens deze consumenten is een consult zinloos omdat ze toch geen geld hebben voor het mogelijke vervolgonderzoek ...
Verzekerde vertrouwt blind op dekking zorgpolis
news
14 oktober 2014
Nieuws
Twee op de vijf Nederlanders kijken nauwelijks om naar hun zorgverzekering. De helft van hen vertrouwt er blindelings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen medische kosten. ...
Artsen pleiten voor keurmerk zelfmeetapparaten
news
9 oktober 2014
Nieuws
Huisartsen zien steeds meer patiënten die op eigen initiatief thuis hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. Dat blijkt uit het TrendITionrapport ‘De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts’. De metingen blijken vooral nuttig te zijn bij patiënten met chronische aandoeningen en helpen bij ...
Integrale geneeskunde maakt zorgaanvrager minder afhankelijk
news
2 oktober 2014
Nieuws
In de samenleving wordt de wens steeds groter om de patiënt als individu te beschouwen en een behandeling te starten op basis van een gelijkwaardige samenspraak tussen arts en patiënt. Behandeling van de patiënt als individu maakt de zorgvrager sterker ...
Borstkankerziekenhuis meest patiëntvriendelijke kliniek
news
24 september 2014
Nieuws
Patiënten geven het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis een waardering van 9,8 op ZorgkaartNederland.nl. Het borstkankerziekenhuis heeft de titel 'Meest patiëntvriendelijke kliniek 2014' gekregen. Deze publieksprijs is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). ZorgkaartNederland.nl is de grootste reviewsite voor ...
Helft patiënten durft arts niets te vragen
news
22 september 2014
Nieuws
Veel chronisch zieken durven tijdens een gesprek met hun arts niet verder te vragen. Ruim de helft ervaart een barrière, wil niet lastig zijn of heeft het idee dat de dokter te weinig tijd heeft. ...
LHV en Kamerleden komen op voor zorgmijders
news
4 september 2014
Nieuws
De LHV en de Tweede Kamerleden maken zich steeds meer zorgen over patiënten die zorg mijden. Dat werd duidelijk in de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen vrijdag. Bij zorgmijden volgen patiënten het advies van de huisarts niet op om financiële redenen. ...
Hartpatiënten krijgen eigen social media platform
news
13 augustus 2014
Nieuws
Een aantal Nederlandse cardiologen en cardiochirurgen in Nederland zijn het social media platform hart.volgers.org gestart. Het platform is bedoeld om om patiënten met hart- en vaatziekten en hun naasten met elkaar te verbinden. ...
Groeiend aantal zorgmijdende patiënten
news
3 juli 2014
Nieuws
Steeds meer mensen slaan het advies of doorverwijzing van hun huisarts in de wind. Dat blijkt uit een onderzoek van de LHV. ...
Overstappen naar andere huisarts moeizaam
news
2 juli 2014
Nieuws
Overstappen naar een andere huisarts lukt lang niet altijd. Slechts 1 op de 3 patiënten die zich bij een andere dokter wil inschrijven, slaagt daarin, zo blijkt woensdag uit een onderzoek van patiëntenfederatie NPCF. ...
“600 extra banen in de huisartsenzorg”
news
28 mei 2014
Nieuws
Sociale partners in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), hebben samen een plan opgesteld om 600 doktersassistentes, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen op te leiden.Door grote veranderingen in het zorgsysteem zijn er steeds meer zorgprofessionals in de huisartsenzorg ...
SP start meldpunt betalingsproblemen eigen risico in de zorg
news
22 mei 2014
Nieuws
Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de zorgkosten. ...
Consument wil zelf zorgverlener uitkiezen
news
24 april 2014
Nieuws
Bijna alle Nederlanders willen zelf hun zorgverlener kunnen kiezen. De zorgverzekeraar mag deze keuze niet beïnvloeden. ...