menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Cijfers en trends

Blog: De arts als personal assistant
news
9 april 2015
Nieuws
Moet een huisarts sollicitatiebrieven voor patiënten schrijven? In Engeland wel. Huisartsen protesteren er tegen te hoge werkdruk met een hilarische lijst oneigenlijke patiëntvragen. Tijd voor navolging? ...
Zelf gaatjes vullen in opkomst
news
8 april 2015
Nieuws
In Groot-Brittannië doen ze het steeds vaker: Zelf even een gaatje vullen in plaats van naar de tandarts gaan. Stuk goedkoper en de doe-het-zelf-pakketjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Producent DenTek, één van de grootste fabrikanten, zou er per jaar ruim 250.000 ...
Laagopgeleiden minder vaak naar specialist en tandarts
news
18 februari 2015
Nieuws
Wie geen diploma hoger onderwijs heeft, gaat niet meteen naar de kinderarts, gynaecoloog of huidarts, maar consulteert eerst zijn huisarts. Daar is, zeker voor routineonderzoeken, niets mis mee. Dat een grote groep laagopgeleiden helemaal niet naar de tandarts gaat, is ...
Angst voor de tandarts ontstaat tijdens jeugd
news
13 februari 2015
Nieuws
Veel mensen bezoeken de tandarts niet regelmatig doordat ze in hun jeugd angstig zijn geworden voor de tandarts. Om deze reden kampen veel mensen met ongezonde tanden en ongezond tandvlees. Een grote meerderheid van de mensen die angst hebben voor ...
Zorgmedewerkers openen 'Glazen Huis voor de Zorg'
news
12 februari 2015
Nieuws
Op zaterdag 21 februari openen zorgmedewerkers het ‘Glazen Huis voor de Zorg’ naast het station in Den Helder. Met deze actie willen de medewerkers twee weken lang aandacht vragen voor de veranderende zorg in de gemeente Den Helder en de ...
Ziekenhuizen kwalitatief steeds beter
news
11 februari 2015
Nieuws
De ziekenhuizen laten goede ontwikkelingen zien in de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013 dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag publiceerde. Het is de 11e uitgave van Het Resultaat Telt Ziekenhuizen. ...
Tandarts aantrekkelijkste beroep van 2015
news
9 februari 2015
Nieuws
Er bestaat geen bevredigender en aantrekkelijker beroep dan dat van tandarts, dat meldt Dental Tribune. Dit blijkt uit de jaarlijkse top 100 van banen van U.S. News & World Report, waar de tandarts aan kop gaat. Ook de mondhygiënist staat ...
Ziekenhuispersoneel in actie voor nieuw cao
news
9 februari 2015
Nieuws
Werknemers van ziekenhuizen in heel Nederland organiseren deze week actiebijeenkomsten. Zij voeren de druk op richting werkgevers om tot goede cao-afspraken te komen. De laatste cao is al bijna een jaar verlopen. Patiënten zullen geen hinder ondervinden van deze acties. ...
Medisch personeel zoekt baan in het buitenland
news
5 februari 2015
Nieuws
Een groeiende groep van medische specialisten en verpleegkundigen vinden steeds moeilijker een geschikte baan in Nederland en vertrekken naar het buitenland. Door besparingen in de gezondheidszorg zijn inmiddels 350 medische specialisten en 1.800 (gespecialiseerde) verpleegkundigen werkloos. ...
Nederlandse gezondheidszorg de beste van Europa
news
29 januari 2015
Nieuws
De Nederlandse gezondheidszorg is opnieuw uitgeroepen tot de beste van Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de denktank Health Consumer Powerhouse (HCP). Met een score van 898 van de mogelijke 1000 punten behaalde Nederland bovendien een record. ...
Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen
news
28 januari 2015
Nieuws
De KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) bundelen hun krachten om de mondzorg voor ouderen te verbeteren. Reden voor dit landelijke project is dat zeer weinig mensen beseffen hoe ernstig de gevolgen van ...
ZN geeft geen cijfers over afschaffen vrije artsenkeuze
news
28 januari 2015
Nieuws
In de discussie over de besparingen door het afschaffen van de vrije artsenkeuze en aanvullende afspraken, vroeg de Consumentenbond Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een berekening van de te verwachten besparingen. De reactie was uitermate teleurstellend. ...
‘Rol van huisarts gaat drastisch veranderen’
news
27 januari 2015
Nieuws
Huisartsen krijgen binnen vijf jaar een stortvloed aan patiënten die zelf meetgegevens verzamelen, dat meldt Zorgvisie. Om grip te houden, is het belangrijk dat huisartsen gaan experimenteren met sensortechnologie, stelt Dirk Jan van der Pol, productmanager Quli aan de website. ...
Patiëntgericht denken én gezonde financiën?
whitepaper
22 januari 2015
Whitepaper
De druk van de overheid en zorgverzekeraars op de gezondheidszorg neemt toe. Er komen steeds meer richtlijnen, wettelijke kaders en tariefmutaties, enerzijds om de kwaliteit te borgen, maar ook en misschien wel vooral om te bezuinigen. ...
Drukte in huisartsenpraktijk door invoering basis GGZ
news
21 januari 2015
Nieuws
Huisartsen zien meer mensen met psychische klachten na invoering van de basis GGZ, dat meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Veel van deze patiënten worden in de huisartsenpraktijk geholpen door praktijkondersteuners GGZ. ...
In de toekomst draait het om gezondheidswinst
news
14 december 2014
Nieuws
In de Nederlandse gezondheidszorg is een lichte verschuiving merkbaar van curatief naar preventief denken en werken. Volgens Ferry Koper, epidemioloog en adviseur, is dit slechts een begin van een grote ontwikkeling. In de toekomst zal de beloning van zorgprofessionals ...
2015 wordt roerig jaar voor de zorg
news
10 december 2014
Nieuws
Het komend jaar wordt roerig voor de zorg, zo meldt ING in hun jaarbericht. De opsplitsing van de AWBZ leidt tot een grotere rol voor gemeenten en verzekeraars in de langdurige zorg. Vraagsturing gaat ten koste van traditionele aanbodgerichte instellingen ...
Techniek haalt de arts langzaam in
news
2 december 2014
Nieuws
Sharif Wardak van Radboudumc denkt dat in de toekomst doktoren steeds bionischer worden. De directeur bedrijfsvoering van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs (IWOO) bij Radboudumc, bezocht begin november de conferentie Exponential Medicine in San Diego. ...
Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau
news
12 november 2014
Nieuws
Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden gaan vaker naar de tandarts. ...
Een alternatief model voor de Nederlandse gezondheidszorg
blog
27 oktober 2014
Blog
Niet alleen in Nederland maar wereldwijd, is sprake van bevolkingsgroei en/of vergrijzing. Door deze demografische verschuivingen neemt de zorgvraag toe, net als de zorg over de betaalbaarheid van het systeem zoals we dat kennen. ...
Open modal