menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Cijfers en trends

'Telefonische bereikbaarheid huisartsen gemiddeld goed'
news
30 maart 2017
Nieuws
De meeste huisartsen blijken goed bereikbaar via de telefoon, maar op drukke tijden en in kleine praktijken staat de bereikbaarheid wel vaker onder druk. Verbeteropties zijn soms eenvoudig, maar voor extra personele investeringen moet veel worden afgewogen. ...
Mondzorg binnenkort papierloos bij declaraties Wet langdurige zorg
news
29 maart 2017
Nieuws
Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken per 1 juli geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Dit is afgesproken door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en mondzorgbrancheorganisaties binnen het traject vermindering Administratieve Lasten Mondzorg. ...
Zelftest patiënten leidt niet tot meer huisartsbezoek
news
29 maart 2017
Nieuws
Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om buiten de huisarts om gezondheidstests uit te (laten) uitvoeren. Dit zou kunnen leiden tot extra werk bij de huisarts, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval. ...
'Arbeidsmarkt zorg trekt flink aan'
news
16 maart 2017
Nieuws
Na een jarenlange crisis trekt de arbeidsmarkt in de zorg weer aan. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van 105.000 vacatures. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. De sterkste groei ligt in de eerstelijnszorg en thuiszorg. ...
'Eerstelijnszorgverleners maken relatief meer winst dan zorgverzekeraar'
news
15 maart 2017
Nieuws
Huisartsen, tandartsen, paramedici en medisch specialisten zijn machtiger dan zorgverzekeraars, dat stelt zorgadviesbureau Gupta Strategists op basis van een eigen studie naar winst, macht en regulering in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit zou komen doordat eerstelijnszorgverleners relatief meer winst maken dan ...
'Geen gedegen wetenschappelijk bewijs dat substitutie werkt'
news
8 maart 2017
Nieuws
Er bestaat er geen gedegen wetenschappelijk bewijs dat substitutie effectief is. Ook is onduidelijk welke initiatieven meer of minder werken. Zolang het succes van de verschillende substitutie-initiatieven niet onomstotelijk is vastgesteld, is voorzichtigheid geboden bij het grootschalig uitrollen. ...
'Internet der dingen wordt komende jaren steeds groter in de zorg'
news
7 maart 2017
Nieuws
87 procent van de zorgaanbieders wereldwijd denkt de komende twee jaar innovaties te implementeren die zijn ontleend aan het Internet of Things (IoT). Veiligheid vormt hierbij het grootste hoofdbreken. ...
'Tandartsberoep zeer toekomstbestendig'
news
2 maart 2017
Nieuws
De werkzaamheden van een tandarts zullen in de toekomst niet worden overgenomen door robots, wat het beroep erg toekomstbestendig maakt. ...
Meeste Nederlanders checken medische informatie online
news
2 maart 2017
Nieuws
Zeven op de tien Nederlanders gaat voor en na een bezoek aan een specialist online om zelf meer informatie te vinden over hun medische aandoening. Tegelijkertijd blijkt dat patiënten steeds meer eigen regie willen op hun zorg. ...
Ouderen kosten huisarts steeds meer tijd
news
1 maart 2017
Nieuws
De ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk is toegenomen tussen 2013 en 2016. Daarnaast werken huisartsen, door de veranderingen in de wetgeving, samen met meer (nieuwe) partijen in de zorg en behouden ...
Nieuwe spoedkliniek voor tandheelkunde in Amsterdam
news
20 februari 2017
Nieuws
Op 24 maart opent in Amsterdam-Oost een nieuwe walk-in noodhulpkliniek voor tandheelkunde waar patiënten 24/7 terecht kunnen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met tandheelkundige praktijken, ziekenhuizen en- specialisten uit de omgeving, die hun patiënten doorverwijzen wanneer zij zelf niet in staat ...
Ruim 2100 meldingen bij NZa in 2016
news
15 februari 2017
Nieuws
De NZa heeft in 2016 in totaal 2156 meldingen ontvangen van patiënten over problemen in de zorg. Een te hoge rekening bij de tandarts zonder een offerte vooraf te krijgen, is een veel gehoorde klacht. Ook veelvoorkomend waren meldingen van ...
'Wensen van patiënt speelt rol bij voorschrijven medicijnen'
news
14 februari 2017
Nieuws
Artsen zijn sneller geneigd medicijnen voor te schrijven aan patiënten als zij hier specifiek om vragen, dat blijkt uit onderzoek van NIVEL. Dit gebeurt vooral als de medische indicatie niet duidelijk is. ...
Zorgaanbieders Den Haag zetten in op substitutie
news
8 februari 2017
Nieuws
Haagse zorgaanbieders zijn een commissie gestart om de gezondheidszorg te versterken. De Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) wil met dit initiatief de kwaliteit van de zorg in de regio Haaglanden garanderen door delen van de toegenomen zorgvraag te verschuiven van het ...
Medewerkers zorg en welzijn gematigd positief over eHealth
news
2 februari 2017
Nieuws
Binnen de sector zorg en welzijn wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van eHhealth, maar het thema leeft wel. Dat blijkt uit een online peiling van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM. Ruim 30.000 mensen die werk(t)en in zorg en welzijn vulden een korte ...
'Een vaste huisarts bespaart doorverwijzingen naar ziekenhuis'
news
2 februari 2017
Nieuws
Ouderen die altijd dezelfde huisarts bezoeken en geen vervanger, worden minder vaak onnodig doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een analyse van de medische dossiers van 230.000 oudere patiënten van 200 huisartsenpraktijken in het Verenigd Koninkrijk. ...
ANT biedt petitie aan aan de Tweede Kamer
news
2 februari 2017
Nieuws
Afgelopen dinsdag 31 januari heeft ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes de petitie 'blijf af van mijn tandarts' persoonlijk aangeboden aan de Tweede Kamer. ...
news
26 januari 2017
Nieuws
De mondzorg gaat de komende tien jaar ingrijpend veranderen, denkt Anne-Peter van Riet (directeur Edin Dental Academy). “In de luchtvaart, in de taxibranche, zijn er nieuwkomers geweest die de spelregels hebben veranderd, dat gaat in de mondzorg ook gebeuren.” ...
'Voorlichting over beugels nog altijd ondermaats'
news
25 januari 2017
Nieuws
Tandartsen en orthodontisten schieten tekort bij de voorlichting over het plaatsen van beugels. Er wordt onvoldoende informatie gegeven over de verschillende behandelingsmogelijkheden, de kwaliteitsverschillen en de bijbehorende prijzen. ...
Veiligheid rond medicijnen niet goed bij veel zorginstellingen
news
16 januari 2017
Nieuws
Bij veel zorginstellingen is het is nog altijd slecht gesteld met de veiligheid rond medicijnen. Het gaat vaak mis op het moment dat een arts een patiënt overdraagt aan een andere zorgverlener, concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). ...
Open modal