menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 december 2015

De belangrijkste veranderingen Wet Werk en Zekerheid

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er stapsgewijs veranderingen doorgevoerd op drie terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheid Wet (WW).
De belangrijkste veranderingen Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn er al meerdere maatregelen ingegaan. Zo is de ontslagbescherming van payrollwerknemers gelijkgetrokken met werknemers die rechtstreeks ingeschreven staan bij de werkgever. Per 1 juli 2015 zorgt de WWZ ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht zal veranderen en als je gaat werken vanuit de WW, houd je netto meer over.

 

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor 2016:

 

Duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken. Na een ontslag op 1 januari 2016 is er nog recht op maximaal 37 maanden WW. Bij een ontslag op 31 december is de maximale WW-duur nog 38 maanden. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering maximaal 2 jaar.


De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Dit zorgt voor een zo kort mogelijke werkloosheid.


Aanpassing opbouw WW-rechten

Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan 1 maand WW-recht op per gewerkt jaar . Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand. 

bron: Rijksoverheid
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
Wet Werk en Zekerheid
Gerelateerde artikelen