menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 januari 2021

Mondzorgalliantie: wat is de samenhang tussen NOW 1.0 en continuïteitsbijdrage?

Hoe beïnvloedt de continuïteitsbijdrage de definitieve berekening van de NOW-subsidie? Hoe zit het met de tussentijdse afrekeningen van de continuïteitsbijdrage? Over die vragen informeert de Mondzorgalliantie de praktijken, onder meer via de site van de KNMT.
Mondzorgalliantie: wat is de samenhang tussen NOW 1.0 en continuïteitsbijdrage?

Loonkostensubsidie NOW 1.0

Sinds 7 oktober 2020 kan de definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0  worden ingediend. Praktijken hebben tot 23 maart 2021 de tijd om de gegevens aan te leveren voor de definitieve afrekening van de NOW. Alleen wie een accountantsverklaring moet bijvoegen, heeft tijd tot 29 juni 2021. Dit signaleert de Mondzorgalliantie, onder meer op  de site van de KNMT

 

Gegevens over alle omzet 

De gegevens die moeten worden aangeleverd, betreffen de omzet die gegeneerd is in de maanden dat de praktijk NOW heeft ontvangen (maart/april/mei of april/mei/juni). Declaraties aan patiënten, ontvangen TOGS , TOZO en  continuïteitsbijdrage horen hier ook bij. 

 

CB: vraag om specificatie

De inmiddels ontvangen  continuïteitsbijdrage  (CB) is een voorlopige. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde gerealiseerde omzet over de vier maanden hoger was dan de initiële uitkering gebaseerd op de normomzet per maand. Bij grote verschillen in deze omzet hebben zorgverzekeraars aangegeven een tussentijdse afrekening te doen.

 

Het is niet altijd transparant hoe een verzekeraar aan de definitieve omzet in deze vier maanden is gekomen. Vraag altijd om een specificatie aan bij de verzekeraar om hier inzicht in te krijgen, zo adviseert de Mondzorgalliantie. Praktijken die met een factoringmaatschappij werken, kunnen voor inzicht in de gedeclareerde omzet per verzekeraar een verzoek doen aan de factoringmaatschappij om dit te specificeren.

 

Inhaalzorg bepaald over hele periode

De inhaalzorg en de CB worden over de volledige periode bepaald, respectievelijk over zes maanden (juli t/m december) en vier maanden (maart t/m juni). Om die reden nemen verzekeraars de inhaalcorrectie niet mee in de tussentijdse afrekening. De inhaalcorrectie wordt in de eindafrekening vastgesteld en verrekend. De genoemde tussentijdse afrekening betreft alleen de gerealiseerde omzet in de periode maart tot en met juni.

 

Inhaalomzet bepaald per verzekeraar

Van inhaalomzet is sprake wanneer er in de resterende maanden vanaf juli 2020 alsnog meer dan de normomzet is gedeclareerd per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat een praktijk te maken heeft met omzetderving in 2020, terwijl er bij een specifieke zorgverzekeraar toch sprake is van inhaalomzet. Over die inhaalomzet krijgt een praktijk een lagere vergoeding en dat waarschijnlijk pas later in 2021, via een navordering. 

 

Samenhang NOW en CB

Voor de berekening van de definitieve NOW-bijdrage moet eerst duidelijk zijn wat het eindbedrag is van de CB-regeling over de maanden maart tot en met juni 2020. Zonder dit eindbedrag is de omzet namelijk niet vast te stellen. Deze finale eindberekening van de CB zal naar verwachting pas in de eerste helft van 2021 definitief worden. Tot die tijd is een finale eindafrekening van de NOW niet mogelijk.

 

Lees verder: KNMT,  Samenhang NOW en continuïteitsbijdrage: hoe zit dat?, 6 januari 2021

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen