menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
12 juli 2018

De verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond

Wanneer heeft een ontbindingsverzoek op grond van een verstoorde arbeidsverhouding kans van slagen? Een goede onderbouwing en een poging tot herstel zijn onmisbaar.
De verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond

Volgens art. 7:669 lid 3 onder g is "een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren" een redelijke grond voor ontslag.

   

Omdat er nogal wat mis kan gaan in de relatie tussen werkgever en werknemer, leiden heel verschillende situaties tot ontbindingsverzoeken op basis een verstoorde arbeidsverhouding. Deze ontslaggrond, ook wel de g-grond genoemd, wordt door werkgever bovendien vaak als ‘vergaarbak’ ingezet. Bijvoorbeeld als er een geschil bestaat over het functioneren van de werknemer. Dat de arbeidsrelatie hierdoor onder druk komt te staan, ligt voor de hand. Laat de werkgever na zelfstandige argumenten aan te dragen voor de g-grond (mocht het ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren niet toegewezen worden) dan zal hij in de regel bot vangen bij de kantonrechter.    


De werkgever zal dus moeten kunnen onderbouwen dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord. Hoe ernstiger de aanleiding voor de verstoring, hoe minder van duurzaamheid sprake hoeft te zijn en andersom. Maar telkens zal de conclusie moeten zijn dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. De werkgever zal daarbij ook moeten aangeven wat hij heeft gedaan om de verstoring te verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een coach of mediator, maar in ieder geval zal de werkgever zelf met de werknemer in gesprek moeten gaan. Werkgevers zijn daarnaast verplicht te kijken of ze de werknemer elders in de onderneming kunnen herplaatsen. Dat zal in de meeste praktijken niet voor de hand liggen. Heeft u echter meerdere vestigingen, dan ligt hier soms een oplossing. Handelt de werkgever ernstig verwijtbaar ten aanzien van het ontstaan van het conflict of (niet willen) zoeken naar een oplossing, dan riskeert de werkgever dat hij naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding moet betalen aan de werknemer.

 

Voorbeelden uit de rechtspraak

Enkele recente voorbeelden uit de rechtspraak waarin het ontbindingsverzoek op grond van een verstoorde arbeidsverhouding is toegewezen, geven meer inzicht:  


- Zes van de zeven maten hebben geen vertrouwen meer in de werknemer als algemeen directeur.  

- De werknemer is arbeidsongeschikt geworden doordat de werkgever hem aan de kant heeft gezet op basis van vage verdenkingen. Billijke vergoeding van maar liefst € 110.000,-. 

- De locatiemanager van een huisartsenpost functioneert onvoldoende. Er ontstaat een impasse nadat de werknemer de geboden opties om tot een oplossing afwijst en in plaats daarvan kiest voor de verstrekkende maatregel om de Raad van Toezicht en de Inspecteur van de Gezondheidszorg in te schakelen en tegenover hen het vertrouwen in het bestuur van de huisartsenpost opzegt.    

- Grove schending werkgeversplichten door de kritiek op het functioneren niet tijdig te bespreken, maar als donderslag bij heldere hemel op emotionele wijze frustraties en onvrede te spuwen. Mislukt mediationtraject. Kleine organisatie. Billijke vergoeding € 11.100,-.  

- Werknemer heeft zich, onder meer door schreeuwende tirades in het bijzijn van klanten, onmogelijk ge maakt in de werkrelaties met zijn collega’s. Billijke vergoeding € 8.050,- omdat werkgever niets aan het gedrag van de werknemer heeft gedaan.  

 

Mr.drs . Petra Kroon, arbeidsjuriste BabelFish Legal (petra@babelfishlegal.nl)  

Meer weten over de Wet Werk en Zekerheid, de arbeidsovereenkomst, opbouw personeelsdossier of ontslag? Kom dan naar de basistraining 'Arbeidsrecht in de medische praktijk'

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Personeel Ontslag Arbeidsrecht
Gerelateerde artikelen