menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 januari 2021

Extra hulp bij aanpak huisartsentekort start in vier regio’s

Pragmatisch, in de regio, op maat en complementair. Dat zijn de uitgangspunten van de ondersteuning in de regionale aanpak van het huisartsentekort, die adviesbureau Rebel Group de komende tijd gaat bieden. In opdracht van het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging ontwikkelt het adviesbureau als eerste extra ondersteuning bij de aanpak van het tekort in Noord-Holland Noord, Zeeland, Friesland en Twente.
Extra hulp bij aanpak huisartsentekort start in vier regio’s

Het plan van de Rebel Group voor ondersteuningsprogramma’s in de regio staan in het rapport Ondersteuning van de regionale aanpak tegen tekorten arbeidsmarkt in de huisartsenzorg , dat in december is verschenen. De aanpak is een vervolg op het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’, dat Nivel en Prismant eind 2018 publiceerden. In verschillende delen van het land kunnen huisartsen de vraag van patiënten niet aan en tegelijk slagen ze er met hun praktijken niet in om opvolgers te vinden.

 

Tien thema's 

In april 2019 stelden VWS en LHV een plan van aanpak op aan de hand van tien thema’s als opleiding, aandacht voor ondernemen en praktijkhouderschap. Tegelijk zetten partijen als huisartsenkringen en zorgverzekeraars al extra in op de aanpak van personeelstekorten in diverse delen van het land.

 

De signalen over aanhoudende tekorten zijn voor het ministerie en de LHV aanleiding om in acht tot tien regio’s extra actie ondernemen. Hiervoor vroegen ze de Rebel Group om een tot twee jaar lang ‘een aanbod en een ondersteuningsbehoefte te ondersteunen en te stimuleren’. In de eerste deelrapportage kiest Rebel nu voor ondersteuning in vier regio’s: Noord-Holland Noord, Zeeland, Friesland en Twente.

 

Noord-Holland Noord en Zeeland

In Noord-Holland Noord wordt ‘in grote mate’ een tekort aan zowel huisartsen als doktersassistenten verwacht. Het in samenhang uitvoeren van losse actieplannen en draagvlak hiervoor vinden, is volgens sleutelfiguren in deze regio een uitdaging. In Zeeland verwachten huisartsen in de nabije toekomst een groot tekort, vanwege de pensionering van de helft van alle collega’s binnen acht jaar. Ook in deze provincie is het een uitdaging bestaande plannen in samenhang uit te voeren.

 

Twente en Friesland

In Twente dreigt eveneens een tekort aan huisartsen, aangezien veel praktijkhouders bij hun pensionering geen opvolgers weten te vinden. Startende huisartsen kiezen vaak voor vestiging in dorpen en kleinere steden, waardoor met name in grotere steden tekorten kunnen ontstaan. In Friesland verwachten huisartsen ook tekorten, maar deze regio is goed georganiseerd en er bestaat veel draagvlak voor initiatieven.

 

Uitbreiding in 2021

De deelrapportage ‘Ondersteuning van de regionale aanpak tegen tekorten arbeidsmarkt in de huisartsenzorg’ vormt het startsein voor de ondersteuning, die in de loop van dit jaar wordt uitgebreid naar andere delen van het land. In april 2022 moet het eindrapport verschijnen, met lessen, ervaringen en aanbevelingen voor de lange termijn.

 

Links: 

Beeld: ‘Ondersteuning van de regionale aanpak tegen tekorten arbeidsmarkt in de huisartsenzorg’
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen