menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

VGZ past contracten met huisartsen aan na kritiek
news
16 juli 2015
Nieuws
Na veel kritiek vorig jaar heeft VGZ de contractering van huisartsen aangepast. De belangrijkste verandering vindt VGZ dat het een meerjarig contract is voor 2016 en 2017. ...
ANT: 'Waarschuwing NZa overtrokken en suggestief'
news
13 juli 2015
Nieuws
Tandartsen voelen zich onterecht beschuldigd door de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa bracht afgelopen week een persbericht naar buiten dat consumenten goed hun tandartsrekening moeten controleren omdat mondmedici vaak onterecht toeslagen in rekening zouden brengen. ...
Tarieven tandarts per 1 juli omlaag
news
2 juli 2015
Nieuws
Met ingang van 1 juli dalen de tarieven die tandartsen en orthodontisten in rekening mogen brengen voor hun behandelingen. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa schrijft de maximumtarieven voor die tandartsen en orthodontisten in rekening ...
Gebruikelijk loon medisch specialist vastgesteld
news
22 juni 2015
Nieuws
Per 1 januari 2015 zijn veel medisch specialisten werkzaam via de personal holding BV. Dit heeft tot gevolg dat de medisch specialist te maken krijgt met een ander fiscaal regime dan voorheen. De belastingdienst heeft vastgesteld dat het gebruikelijk loon ...
NZa: vrije tarieven voor huisartsenzorg in Jeugdwet en WIz
news
18 juni 2015
Nieuws
Huisartsenvereniging LHV vroeg de NZa om opheldering over de tarieven die huisartsen mogen hanteren bij het behandelen van patiënten die on der de Jeugdwet of de Wlz vallen. ...
Rechter: terugvorderingen tandarts onterecht
news
8 juni 2015
Nieuws
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea is teruggefloten door de rechter inzake de materiële controles van tandartsen. Het afgelopen jaar beweerde de zorgverzekeraar dat veel tandartsen onjuist zouden hebben gedeclareerd. ...
Presentaties Dag van de Praktijkhouder voor Huisartsen
news
4 juni 2015
Nieuws
Op 2 juni vond de Dag van de Praktijkhouder voor Huisartsen plaats. Bij deze de presentaties zoals ze gegeven zijn op het congres. ...
'Huisartsen nemen zorg over van ziekenhuizen en ggz'
news
4 juni 2015
Nieuws
De economische opleving gaat voorlopig grotendeels aan de zorg voorbij. Bezuinigingen en stelselwijzigingen hebben voor een trendbreuk in de uitgavenontwikkeling gezorgd. Niet alleen de overheid, ook zorgverzekeraars en verzekerden houden de hand op de knip. In de zorg zijn ondernemers ...
Huisartsen met elkaar in gesprek op Dag van de Praktijkhouder
news
4 juni 2015
Nieuws
Afgelopen dinsdag 2 juni vond in Soest de eerste editie van de Dag van de Praktijkhouder voor Huisartsen plaats. Het werd een geslaagde dag waarin informatie-uitwisseling, gesprek en discussie centraal stond. ...
Zorgsector laat tot 6,1 miljard euro per jaar liggen
news
1 juni 2015
Nieuws
Door bestaande ICT-initiatieven sectorbreed toe te passen, zijn besparingen tussen de 2,9 en 6,1 miljard euro per jaar te realiseren in de zorg. ...
Stagevergoeding huisartsenzorg gestegen
news
18 mei 2015
Nieuws
Het SSFH-bestuur heeft besloten de stagevergoeding te verhogen van €100 naar €150 per maand. De verhoging van de stagevergoeding komt voort uit een afspraak uit de cao Huisartsenzorg. ...
Hoe wordt uw vermogen belast?
news
6 mei 2015
Nieuws
Heeft u vermogen, zoals aandelen of spaargeld? In ons land betaalt u belasting over uw privévermogen (de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden). Het voordeel uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. Hoe zit het ...
'Transparantieregister zorg niet inzichtelijk genoeg'
news
4 mei 2015
Nieuws
Het Transparantieregister Zorg vermeldt niet alle betalingen van farmaceutische bedrijven aan ziekenhuizen en artsen. Tot die conclusie kwam het VPRO-radioprogramma Argos op zaterdag. ...
KNMT betwist facturen Sena voor muziek in de praktijk
news
4 mei 2015
Nieuws
De KNMT heeft juridisch advies ingewonnen en uitgebreid onderzoek verricht bij haar leden over de facturen die Sena aan praktijkhoudende tandartsen stuurt voor het afspelen van muziek in de praktijk. Inmiddels heeft de KNMT Sena per brief laten weten de ...
De winst- en verliesrekening in de praktijk
news
1 mei 2015
Nieuws
Aan een jaarlijkse winst- en verliesrekening ontkomt u niet. Maar waarom is het beter om er vaker een te maken? En wat moet erin staan? ...
Salaris van een vrijgevestigde fysiotherapeut
news
30 april 2015
Nieuws
VvAA heeft in de periode maart-april 2014 in opdracht van het KNGF een trendonderzoek uitgevoerd over de jaren 2010-2012. In dit trendonderzoek is de ontwikkeling van omzet, kosten en resultaat van fysiotherapiepraktijken in kaart gebracht. ...
'Miljoenenbesparing door spiegelinformatie huisartsen'
news
30 april 2015
Nieuws
Door huisartsen inzicht te geven in het zorggebruik van hun patiëntenpopulatie ten opzichte van andere huisartsenpraktijken is miljoenen te besparen, vindt huisartsinkoper van Achmea Marieke Pronk. ...
Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli
news
28 april 2015
Nieuws
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. Dat heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op 20 april bekend gemaakt. ...
Zo bespaart u tijd en geld op uw administratie
news
20 april 2015
Nieuws
Als praktijkhouder bent u niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de praktijk, maar ook voor de administratie. Dat kost vaak veel tijd en moeite, denkt men. Toch kan het in de meeste gevallen veel efficiënter en kostenbesparender. ...
'Nieuw bekostigingsstelsel zorgt voor overspannen huisartsen'
news
9 april 2015
Nieuws
Huisartsen hebben sinds januari te maken met een nieuw bekostigingsstelsel. Het grootste nadeel is volgens huisarts Anton Maes dat huisartsen steeds meer zorg moeten leveren maar hun werklast, zonder inspraak in contractvoorwaarden, niet kunnen beheersen. ...
Meest gelezen