menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

KNMT ontevreden over orthodontietarieven
news
11 maart 2015
Nieuws
Teleurstellend. Dat is het oordeel van de KNMT over de uitspraak van het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) over de verlaging van de orthodontietarieven door de NZa. Het CBb oordeelt dat de NZa heeft gehandeld binnen de beleidsruimte ...
Slechts 560 medisch specialisten kiezen voor loondienst
news
6 maart 2015
Nieuws
Een klein aantal vrijgevestigde medisch specialisten heeft zich aangemeld voor subsidie om in loondienst te gaan werken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben 560 artsen van de tienduizend vrijgevestigde artsen zich aangemeld voor de regeling. ...
VPHuisartsen vecht de contractplicht huisartsen aan
news
5 maart 2015
Nieuws
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft een advocaat in de arm genomen om een 'voorlopige voorziening' aan te vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De voorzieningenrechter wordt gevraagd te bepalen dat huisartsen vooralsnog hun (vrije- of maximum)tarieven ...
NZa: Ziekenhuisnota wordt duidelijker in 2016
news
23 februari 2015
Nieuws
De ziekenhuisnota voor patiënten wordt duidelijker in 2016. Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. Hiermee sluit de nota beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen. ...
Steeds meer huisartsen tekenen contract VGZ toch wel
news
19 februari 2015
Nieuws
Het aantal huisartsen dat hun inkoopcontract weigert te ondertekenen, neemt steeds meer af. Dat meldt Zorgvisie. De afgelopen week kwamen er bij VGZ weer dertig getekende contracten bij. Er liggen daar nu nog 117 niet getekende contracten. ...
Cao voor apothekers in loondienst stapje dichterbij
news
4 februari 2015
Nieuws
Werkgeversvereniging ASKA heeft 28 januari 2015 de LAD op de hoogte gesteld dat zij de cao-tafel verlaat en voorrang geeft aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau. Met dit besluit ligt er een nieuwe kans om een cao ...
Presentaties Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg
news
3 februari 2015
Nieuws
Bekijk hier de presentaties van Richard Mastwijk, Benno Rijpkema, Hans Hensen, Eric Wegerif en Marcel Aalders zoals die zijn getoond op de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg. ...
Praktijkhouders in de mondzorg zorgen voor uitstekende sfeer
news
3 februari 2015
Nieuws
Ondanks het winterse weer verzamelden op vrijdag 30 januari 80 geïnteresseerden zich in Bunnik voor de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg. Het congres stond in het teken van nieuwe tarieven en klantgericht denken. Op het oog lastige onderwerpen ...
ZN geeft geen cijfers over afschaffen vrije artsenkeuze
news
28 januari 2015
Nieuws
In de discussie over de besparingen door het afschaffen van de vrije artsenkeuze en aanvullende afspraken, vroeg de Consumentenbond Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een berekening van de te verwachten besparingen. De reactie was uitermate teleurstellend. ...
Patiëntgericht denken én gezonde financiën?
whitepaper
22 januari 2015
Whitepaper
De druk van de overheid en zorgverzekeraars op de gezondheidszorg neemt toe. Er komen steeds meer richtlijnen, wettelijke kaders en tariefmutaties, enerzijds om de kwaliteit te borgen, maar ook en misschien wel vooral om te bezuinigen. ...
30 januari: Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg
news
14 januari 2015
Nieuws
Op vrijdag 30 januari 2015 organiseert MedischOndernemen de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg. Op deze dag wordt er uitgebreid ingegaan over de nieuwe tarieven. Hoe gaat u hiermee om? ...
Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht
news
7 januari 2015
Nieuws
Tot 1 januari 2015 kon u jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Dat kan nu niet meer. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. ...
Curatoren kiezen voor Sionsberg 2.0
news
6 januari 2015
Nieuws
Sionsberg Dokkum kan op zelfstandige voet verder. Sionsberg 2.0 is een initiatief van ZuidOostZorg, met de DC groep en Cardiologie Centra Nederland (CCN). In dit plan is sprake van een nieuw op te richten zelfstandig transmuraalcentrum, met op termijn verbreding ...
Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing
news
23 december 2014
Nieuws
Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. ...
KNMT presenteert Arbeidsvoorwaardenregeling 2015
news
17 december 2014
Nieuws
Ten aanzien van een arbeidsovereenkomst is er wettelijk veel geregeld. Voor het werken in de praktijk van een tandarts, orthodontist of kaakchirurg geldt geen CAO. KNMT heeft daarom voor werkgevers de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken (AVR) ontwikkeld. ...
2015 wordt roerig jaar voor de zorg
news
10 december 2014
Nieuws
Het komend jaar wordt roerig voor de zorg, zo meldt ING in hun jaarbericht. De opsplitsing van de AWBZ leidt tot een grotere rol voor gemeenten en verzekeraars in de langdurige zorg. Vraagsturing gaat ten koste van traditionele aanbodgerichte instellingen ...
Onderzoek doelmatigheid van de bekostiging 2015
news
21 november 2014
Nieuws
Zo vlak voor het ingaan van het nieuwe bekostigingssysteem, in de periode van de eerste onderhandelingen worden ook de eerste effecten van de vernieuwing in het bekostigingssysteem zichtbaar. ...
Tandarts kom in actie!
blog
13 november 2014
Blog
Als je als tandarts niets doet, is een korting van 6% een enorme aanslag in de portemonnee. ...
Uw pensioen bij een echtscheiding
news
12 november 2014
Nieuws
U bent gestopt met werken. Wat moet u, zeker als u in het verleden ooit gescheiden bent, weten over het pensioen dat u gaat ontvangen? ...
Nieuwe bekostiging huisartsen: de 3 segmenten
news
7 november 2014
Nieuws
De huisartsenzorg neemt in 2015 de eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel. De nieuwe bekostiging maakt deel uit van het zorgakkoord dat het ministerie van VWS al in de zomer van 2013 sloot met huisartsen en zorgverzekeraars. ...
Meest gelezen
Open modal