menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

ABN AMRO roept zorginstellingen op tot bezuinigen en efficiënter gebruik medicijnen
news
11 september 2017
Nieuws
Nederland heeft de ambitie om voor 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Hiervoor moet er echter wel iets veranderen, zo stelt ABN AMRO. De bank stelt in haar rapport ‘Healthcare: minder afval, meer delen en eten op maat’ dat ...
Zorgverzekeraars presteren naar tevredenheid van Zorgautoriteit
news
7 september 2017
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gekeken hoe zorgverzekeraars in 2016 hun werk hebben gedaan. Hieruit kwam onder andere naar voren dat zorgverzekeraars iedereen accepteren die een verzekering af wil sluiten. De Nza is tevreden maar ziet ook ruimte voor verbetering. ...
NZa start controleweek bij tandartsen
news
5 september 2017
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert deze week de administratie van achttien tandartspraktijken. Deze achttien praktijken vallen op omdat hun declaratiepatroon afwijkt van dat van hun collega's. De NZa bekijkt ter plekke een aantal dossiers om hier een verklaring voor te ...
Forse daling onterechte declaraties
news
20 juli 2017
Nieuws
De forse investeringen van zorgverzekeraars en -verleners in het declaratie- en controleproces lonen: het bedrag aan onterechte declaraties daalde vorig jaar met 113 miljoen euro van € 505 miljoen in 2015 naar € 392 miljoen in 2016. ...
Hoger inschrijftarief huisarts voor oude patiënt
news
6 juli 2017
Nieuws
Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen. ...
Samenwonen? Let op!
blog
4 juli 2017
Blog
Stel, Kevin is tandarts en wil met zijn vriendin Eva gaan samenwonen in een koophuis. Echter, Eva verdient minder dan Kevin en dus besluit hij het huis alleen te financieren. Maar wat als Kevin iets overkomt; voor wie is dan ...
Prestaties en tarieven tandheelkunde 2018 bekend
news
29 juni 2017
Nieuws
De NZa heeft de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7 procent. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6 procent, evenals voor orthodontie. ...
Whitepaper: Praktische tips voor startende tandartsen
whitepaper
27 juni 2017
Whitepaper
Je hebt de wens om een eigen praktijk te starten, maar waar begin je? Als jouw patiënt een uitgebreide tandheelkundige behandeling moet ondergaan, dan stel je een behandelplan op. Voor de start van een eigen praktijk geldt hetzelfde. Ook dan ...
Principeakkoord Cao Huisartsenzorg
news
22 juni 2017
Nieuws
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. ...
Implantologie tandarts en kaakchirurg bij VGZ weer mogelijk
news
21 juni 2017
Nieuws
Na bemiddeling door de KNMT wordt voor verzekerden van VGZ de implantaatgedragen prothese ook volledig vergoed indien de behandeling door kaakchirurgen en tandartsen wordt uitgevoerd. ...
Inkoopbeleid fysiotherapie: behandelindex en selectieve inkoop
news
14 juni 2017
Nieuws
Fysiotherapie loopt doorgaans voorop bij ontwikkelingen in de zorg. Zorgverzekeraars lijken de fysiotherapie als een soort proeftuin te gebruiken. Er gelden bijvoorbeeld al sinds 2008 vrije prijzen (en al vanaf 2005 via een experiment). ...
Waar kan uw praktijk op besparen?
product
23 mei 2017
Product
Besparen is ook verdienen, ook in uw praktijk. Wilt u ook weten waar de bespaarkansen liggen in uw praktijk? Bespaarbedrijf.nl biedt lezers van MedischOndernemen een gratis bespaarscan aan. ...
Waar staat uw stip aan de horizon?
news
18 mei 2017
Nieuws
Traditioneel kijkt de praktijkhouder in deze tijd van het jaar naar wat er vorig jaar is verdiend. Dat kan meevallen of tegenvallen, maar er is vooral niks meer aan te doen. Veel beter zou zijn om niet achter de feiten ...
Financiële aspecten van de opzet van een gezondheidscentrum
news
9 mei 2017
Nieuws
De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking in de eerstelijnszorg door middel van gezondheidscentra. Praktijkhouders die overwegen een gezondheidscentrum op te zetten staan voor veel dilemma’s: met wie en hoe wilt u samenwerken, op welke locatie wilt u dat ...
Nooit te oud om te investeren
news
4 mei 2017
Nieuws
Als oudere tandarts uw solopraktijk verlaten en opnieuw beginnen in een groepspraktijk. Dat klinkt wellicht niet als een logische stap maar het kan juist heel verstandig zijn. En niet alleen financieel.  ...
Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort
news
19 april 2017
Nieuws
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. De partijen liggen nog te ver uit elkaar als het gaat om de loonontwikkeling. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken ...
Wijzigingen in de Cao Gezondheidscentra
news
14 april 2017
Nieuws
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels hebben ook in de nieuwe cao weer enkele wijzigingen plaatsgevonden. ...
Menzis wil gebundelde bekostiging orthopedische zorg
news
12 april 2017
Nieuws
Zorgverzekeraar Menzis gaat stappen zetten om de zorg rondom knie- en heupartrose gebundeld te bekostigen. De zorgverzekeraar heeft bij een symposium over waardegedreven zorg een oproep gedaan aan zorgaanbieders om zich te melden als zij hiermee een begin willen maken. ...
Beleggen in Nederlands zorgvastgoed: iets voor u?
whitepaper
6 april 2017
Whitepaper
Cortese biedt u als zorgverlener nu de mogelijkheid om te beleggen in een Obligatiefonds specifiek gericht op gezondheidscentra op goede locaties, met huurders uit de eerstelijnsgezondheidszorg met lange huurcontracten. De obligatie geeft u direct een vaste rentevergoeding van 6%. ...
Blog: Marktwerking in de fysiotherapie? Flauwekul!
blog
29 maart 2017
Blog
Op 5 januari jl. stond er een artikel in het Financieele Dagblad dat mijn aandacht trok door de kop ‘Fysiotherapie en marktwerking nog geen gelukkig huwelijk’. Laat dat ‘nog’ maar achterwege. Er is namelijk helemaal geen sprake van marktwerking in ...
Meest gelezen
Open modal