menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Financieel

Ontschotting zorg leidt tot 1,5 miljard besparing
news
14 december 2016
Nieuws
Door de zorg te ontschotten kan er in de komende vier jaar 1,5 miljard bespaard worden, blijkt uit onderzoek. Om dit te bewerkstelligen is een kanteling van perspectief nodig; van aanbodgerichte naar patiëntgerichte zorg. ...
‘Angst voor hoge kosten leidt tot minder tandartsbezoek’
news
13 december 2016
Nieuws
Ongeveer een vijfde van de Nederlanders met een laag inkomen vorig jaar niet naar de tandarts is geweest. Dat blijkt uit het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum. Als reden wordt aangeven dat Nederlanders bang zijn voor onverwachte kosten ...
Meer winst voor huisartsen en tandartsen
news
12 december 2016
Nieuws
Zelfstandige huisartsen hebben in 2014 gemiddeld ruim 2000 euro meer winst gemaakt dan in het jaar daarvoor. I Ook de tandartsen gingen erop vooruit. ...
Toetsing topinkomens stopgezet
news
7 december 2016
Nieuws
Het plan van het CIBG om huisartsen en tandartsen te toetsen naar de Wet Normering Topinkomens gaat voorlopig niet door. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de toetsing per direct stopgezet. ...
blog
2 december 2016
Blog
Een arts belt met het idee om over een paar jaar te gaan stoppen met de praktijk. Als ik de wensen heb geïnventariseerd en het financiële plaatje in kaart heb, komt er best vaak uit dat stoppen met werken nog ...
Toetsing topinkomens zorgverleners roept vragen op
news
1 december 2016
Nieuws
LHV, KNMT en KNMP vragen Minister Schippers om opheldering over het plan van CIBG. De registerdienst heeft namens het ministerie van VWS namelijk een brief naar alle huisartsen en tandartsen gestuurd om te toetsen of de artsen onder de norm ...
Werken aan uw pensioen
news
25 november 2016
Nieuws
Werkt u genoeg aan uw pensioen om later ontspannen van uw oude dag te kunnen genieten? Wat kunt u eventueel doen om extra te sparen? Zeker voor tandartsen is dat belangrijk omdat zij geen pensioen (meer) opbouwen in een beroepspensioenfonds. ...
De prijs van een huisartsenpraktijk
news
21 november 2016
Nieuws
Bij de overname van een huisartsenpraktijk moeten koper en verkoper het eens worden over de prijs. Welke onderdelen wegen mee in de waardebepaling? ...
Langdurig zieke werknemer ontslaan wordt goedkoper
news
15 november 2016
Nieuws
Werkgevers bij het ontslaan van langdurig zieke werknemers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. ...
Rendementsdenken mét behoud van zorgkwaliteit
whitepaper
4 oktober 2016
Whitepaper
De tarieven van de mondzorg staan onder druk en daarbij het rendement van de zorgpraktijk. Inzicht in de financiële status van de zorgpraktijk is een must om kwaliteit en rendement te handhaven. Maar hoe krijg je dat inzicht? ...
LHV en NZa gaan in gesprek over differentiatie zorgzwaarte
news
26 september 2016
Nieuws
Naar aanleiding van een NIVEL-onderzoek gaan LHV en NZa in gesprek met zorgaanbieders en verzekeraars om te kijken of de huidige differentiatie van het inschrijftarief naar zorgzwaarte nog overeenkomt met de ervaringen van huisartsen in de praktijk. ...
Prinsjesdag: dit verandert er in de zorg
news
22 september 2016
Nieuws
Het basispakket wordt uitgebreid en er komt meer geld vrij voor de subsidie regeling eerstelijns verblijf. Dit staat in de miljoenennota die is gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Deze en andere conclusies over de zorg op een rij. ...
Prinsjesdag: de belangrijkste veranderingen voor ondernemers
news
22 september 2016
Nieuws
Op Prinsjesdag heeft het kabinet traditioneel de plannen voor komend jaar bekendgemaakt. Dit heeft ook gevolgen voor ondernemers. ...
NZa publiceert gewijzigde beleidsregel orthodontische zorg
news
31 augustus 2016
Nieuws
De wijziging bestaat vooral uit een toelichting van het artikel over het doorbelasten van materiaal- en techniekkosten aan de patiënt. De netto-kosten moeten worden doorbelast. ...
Emoties bij praktijkovername
blog
25 augustus 2016
Blog
De nervositeit bij een praktijkovername kan zo toenemen, dat er nog nauwelijks valt te onderhandelen. Er zijn zorgondernemers die bij het eerste bod direct toehappen, bang dat de overname anders niet door gaat. Er zijn ook zorgondernemers die blijven onderhandelen ...
'Financiering voor eerstelijnszorgcentrum wordt makkelijker'
news
18 augustus 2016
Nieuws
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) heeft 80 miljoen euro belegd in een nieuw zorgvastgoedfonds, het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds. Het fonds moet het voor huisartsen makkelijker maken om financiering te vinden voor de oprichting van een eerstelijnszorgcentrum. ...
Financiële problemen voor apotheek Medisi
news
3 augustus 2016
Nieuws
De Haagse apotheek Medisi is in de problemen. De curator meldt aan Omroep West dat een schuldeiser het faillissement heeft aangevraagd voor de organisatie. ...
Tarieven huisartsenzorg 2017 bekend
news
5 juli 2016
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2017 bekendgemaakt, die de tariefbeschikking van 1 april 2016 opvolgt. Nieuw in deze tariefbeschikking zijn de tarieven voor huisartsenzorg aan patiënten in een eerstelijnsverblijf. ...
Zorgverzekeraars compenseren btw voor samenwerking in eerste lijn
news
15 juni 2016
Nieuws
Zorgverzekeraars gaan onder bepaalde voorwaarden btw vergoeden aan samenwerkingsverbanden in de eerste lijn die met terugwerkende kracht btw moeten betalen aan de Belastingdienst. ...
Huisarts moet zelf stagevergoeding gaan betalen
news
23 mei 2016
Nieuws
Tot eind 2015 keerde Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de stagevergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. De Belastingdienst staat dit niet toe omdat de belastingplicht bij de huisarts als werkgever ...
Meest gelezen