menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 september 2018

Fysiotherapeuten raken gemotiveerd door moderne online programmatuur

De wens van fysiotherapeuten is, net als andere zorgverleners, om zoveel mogelijk van hun tijd in de behandelkamer te spenderen. “De administratie vindt haast niemand leuk”, zegt CEO van SpotOnMedics Frans Rientjes.
Fysiotherapeuten raken gemotiveerd door moderne online programmatuur

 “Daarom bieden wij oplossingen op technisch vlak in de vorm van een online fysio platform voor fysiotherapeuten. Door dit platform te combineren en integreren met een online financieel platform ontzorgen wij de praktijk door het automatiseren van de boekhouding en bieden we aanvullende diensten voor het opstellen van een jaarrapport, de fiscale aangifte en door personeels- en salarisadministratie. “Onze klanten besparen hierdoor tijd en weten doorlopend wat hun bedrijfssituatie is.”

 

Vaak hebben zorgv erleners onvoldoende te chnische kennis om te weten wat de mogelijkheden zijn. We zien dat praktijken veelal verouderde programmatuur gebruiken en dat ze hier al jaren op vertrouwen”, weet Rientjes . “Door samen te kijken naar innovatieve mogelijkheden, raken praktijkhouders en me dewerkers gemotiveerd om moderne online programmatuur te gebruiken die hen helpt bij hun de dagdagelijkse werkzaamheden waardoor ze meer tijd voor hun patiënten en hun praktijk overhouden.” SpotOnMedics richt zich op fysiotherapiepraktijken. “Dat is van oorsprong al zo. Door hun werkprocessen opnieuw te ontwerpen en daar de programmatuur op af te stemmen is een efficiënt online platform gebouwd dat de praktijk helpt in meer inzicht en minder administratie. Met de unieke combinatie van online fysiotherapie praktijkprogrammatuur en een online administratief serviceplatform lopen we voorop en bieden we onze klanten een all-in-one concept. Op dit moment hebben wij 20% marktaandeel, dat is in slechts vier jaar opgebouwd.”   


Transparant op twee manieren  

Het gebruik van de SpotOnmedics programmatuur zorgt voor meer transparantie binnen de praktijk, weet Rientjes . “Aan de ene kant is er op die manier meer transparantie i n het team, doordat iedereen op de hoogte van zijn eigen zorgprestaties en doelen is. Aan de andere kant heeft de praktijkhouder op eenvoudige wijze een compleet beeld over de bedrijfsprestatie op het geleverde zorgniveau aan de patiënten als ook op de beh aalde financiële bedrijfsresultaten. Omdat het financiële serviceplatform online gekoppeld is met de N ederlandse banken, heeft de praktijkhouder op dagbasis ook inzicht in zijn financiële rendement. Praktijken die met FysioOne werken kunnen via het online platform ook met hun patiënten communiceren. Thuis bekijken patiënten hun behandel agenda, vullen zijn vragenlijsten van de praktijk in en helpen zijn op deze wijze de praktijk met het terugdringen van de administratieve rompslomp.”  


Software met spraakherkenning  

“Therapeuten zijn opgeleid om te behandelen, niet om met een toetsenbord te werken, dus waarom kunnen ze niet een behandeljournaal inspreken in plaats van typen?” dachten ze bij SpotOnMedics . “In september wordt het mogelijk dat fysiotherapeuten hun verslaglegging in het EPD spraakgestuurd invullen. Dit is mede mogelijk doordat we FysioOne als online platform hebben kunnen integreren met Google-spraakherkenning. Andere doorgevoerde innovaties zijn hierdoor bijvoorbeeld dat bij huisbezoeken er gebruik gemaakt kan worden van de smartphone. De route langs de pati ë nt adressen wordt dan door Google Maps aangegeven. Belangrijke patiënt documenten kunnen gefotografeerd en in het patiënt EPD geladen worden en de foto van de patiënt wordt in zijn klantenkaart geplaatst. Waar ik nou zo blij van word? Als onze klanten enthousiast reageren en zien dat ons online platform en onze aanpak echt zorgt voor verbeteringen binnen de praktijk en leidt tot minder administratie lasten.” Dat enthousiasme brengt hij ook graag over tijdens zijn Talk op MedischOndernemen LIVE op vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober om 12:30 op het Fysioplein.


www.spotonmedics.nl 

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
ICT Software Administratie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen