menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 januari 2019

Welke actiegerichte stijl past bij jou?

Fysiotherapeuten lieten in 2018 zien dat ze samen sterk en actiegericht zijn. Twee ‘actiegerichte stijlen’ vallen op. Welke stijl heb jij om samen sterk het jaar in te gaan?
Welke actiegerichte stijl past bij jou?

Als eerste stijl valt de ‘protest stijl’ op. Deze stijl is gericht op beleidsmakers en zorgverzekeraars en heeft een nationaal karakter. Als tweede de ‘co-creatie stijl’, gericht op het realiseren van innovatieve beweegzorgoplossingen voor burgers die in onze wijken en regio’s wonen en werken. Beide stijlen hebben de belofte in zich dat de huidige situatie waarin de fysiotherapie zich bevindt in de toekomst verandert. 

   

Protest stijl

De ‘protest stijl’ heeft als voordeel dat er bij een maatschappelijk vraagstuk waarin fysiotherapie een belangrijke rol speelt, massaal een standpunt wordt ingenomen. Hierdoor wordt met één stem gesproken richting beleidsmakers en zorgverzekeraars. Als daarnaast media en burgers dit standpunt omarmen, kan dit de besluitvorming gunstig beïnvloeden. Macht en invloed zijn hier belangrijke thema’s. De maatschappelijke waarde van de fysiotherapie kan hierdoor worden beschermd. De wens is dat zorgcontracten worden aangepast, administratieve lasten worden verminderd, vergoedingen worden verhoogd en dat vertrouwen in en waardering voor het vak fysiotherapie wordt uitgesproken. Deze acties vinden plaats binnen het bestaande gezondheidszorgsysteem en binnen bestaande businessmodellen die zijn geënt op kosteneffectiviteit.

 

Co-creatie stijl

De ‘co-creatie stijl’ heeft als voordeel dat met verschillende fysiotherapiepraktijken, experts en stakeholders wordt nagedacht over oplossingen voor vraagstukken die in wijken en regio’s spelen. Steeds meer innovatieve fysiotherapiepraktijken werken hierbij samen. Innoveren, ontwerpen, ondernemen en businessmodelinnovatie zijn hier belangrijke thema’s. Tijdens dit co-creatie proces worden verschillende standpunten verwoord en nieuwe oplossingen ontworpen met een bijpassend businessmodel. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld: contractvrije zorg, zorgtechnologie, integratie met zorg en welzijn, preventie en focus op functioneren in plaats van pathologie en nieuwe vormen van financiering. Deze acties vinden deels plaats binnen het bestaande gezondheidszorgsysteem en bestaande businessmodellen, maar deels proberen deze acties het gezondheidszorgsysteem en businessmodellen rigoureus te vernieuwen. Veel van deze ideeën zien nooit het daglicht omdat nu eenmaal niet elke innovatie slaagt. Maar uiteindelijk levert dit broodnodige baanbrekende oplossingen op. 

 

Hoe gaan we met verschil van mening om?

Beide ‘actiegerichte stijlen’ vergen veel energie, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, volwassenheid en zelfbewustzijn. Maar het belangrijkste bij beide ‘actiegerichte stijlen’ is misschien wel: hoe gaan we met verschil van mening om? En met verschillende contexten? Daarbij zien we meestal wel wat de ander ‘verkeerd’ doet en vergeten we onze eigen veranderbereidheid. 

 

Welke ‘actiegerichte stijl’ heb jij? Welke stap ga jij maken om met fysiotherapie samen sterk het jaar in te gaan? 

 

Rutger IJntema MBA, fysiotherapeut, PhD kandidaat

Onderzoeker lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovaties / Innovatie van Beweegzorg.  Master Beweegzorg (Nieuw!), Instituut voor Bewegingsstudies

Hogeschool Utrecht

Rutger.IJntema@hu.nl

 

Op 9 maart 2019 is Rutger IJntema één van de sprekers op congres Fysiopraktijk Anno NuHét congres voor praktijkhouders in de fysiotherapie die goed voorbereid 2019 willen beginnen. Alle niet-medische aspecten van je praktijk komen aan bod: personeel, patiënt, praktijkorganisatie, privacy. De thema’s die centraal staan tijdens dit congres zijn klantvriendelijkheid en gastvrijheid.

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen