menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
31 oktober 2018

Fysiotherapie “stap verder” in vraag om verbetering werkomstandigheden

Paramedici waaronder fysiotherapeuten ervaren grote werkdruk en financiële druk o.a. door de behandelindex en de hoge administratieve lasten. Groenlinks, Partij van de Arbeid en 50PLUS dienden een motie in om de druk te verlichten. De motie is aangenomen.
Fysiotherapie “stap verder” in vraag om verbetering werkomstandigheden

De motie roept de minister van VWS op om met alle betrokken partijen afspraken te maken over de toepassing van de behandelindex, de ongekend hoge werkdruk en de financiering van fysiotherapie.  De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen, mede dankzij de inzet van Groenlinks kamerlid Corinne Ellemeet en met steun van het CDA. KNGF noemt het een doorbraak die perspectief biedt.

 

Hoofdlijnenakkoord

In een recent gesprek met de minister drong het KNGF aan op een Hoofdlijnenakkoord Paramedi Paramedici spelen namelijk een belangrijke rol in   de ontwikkelingen zoals beschreven in het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ook wezen zij de minister op de positie van fysiotherapeuten, de toepassing van de behandelindex als afrekeninstrument, de enorme administratieve lastendruk en de te lage tarieven opgelegd door zorgverzekeraars. Al deze punten vormen, volgens het KNGF, een bedreiging voor de patiënt.

 

Twee weken

Kamerlid Ellemeet heeft de regering gevraagd om binnen twee weken per brief op deze motie te reageren.


Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur

Lees meer over:
Fysiotherapeut KNGF
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen