menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
26 november 2015

Geen extra geld voor POH-GGZ

Minister Schippers heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het ggz-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis van de zorg die huisartsen van de ggz overnemen.
Geen extra geld voor POH-GGZ

Dit tot teleurstelling van de LHV die zich al lange tijd hard maakt voor meer budget voor de POH-GGZ omdat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Voor 2016 wordt de mogelijke inzet nog eens verdrievoudigd.

 

Groei POH-GGZ niet ten koste van basiszorg

Voor de LHV is het essentieel dat de groei van de POH-GGZ niet ten koste gaat van het budget voor de basishuisartsenzorg. Om hieraan tegemoet te komen, geeft de minister in haar brief aan dat ze overweegt het Macro Beheers Instrument (een budgetkorting achteraf) niet in te zetten wanneer het huisartsenbudget wordt overschreden door een (te) sterke groei van de POH-GGZ. 


Ruimte binnen huisartsenbudget

Een andere reden voor de minister om het budget op dit moment niet te verhogen is het beschikbare huisartsenbudget. De extra uitgaven aan POH-GGZ in 2015 passen op dit moment binnen het totale budget. Het ministerie redeneert dat er daarmee op dit moment geen noodzaak is om het budget nu te verhogen.

 

Bovendien zijn de meeste verzekeraars voor 2016 terughoudend bij het contracteren van extra POH-GGZ-uren. De uitbreiding tot 1 volle FTE per normpraktijk die de NZa mogelijk heeft gemaakt, wordt in de praktijk nauwelijks gecontracteerd. Reden hiervoor is dat verzekeraars ook zien dat er geen financiële dekking is voor deze groei. Deze keuze van verzekeraars maakt de kans klein is dat het totale huisartsenbudget zal worden overschreden door een te grote groei van de POH-GGZ.

 

LHV  heeft laten weten bij VWS aan te blijven dringen op concrete afspraken over aanvullende middelen voor eventuele toekomstige uitbreiding van de POH-GGZ.


Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
Minister Schippers LHV
Gerelateerde artikelen