menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 maart 2018

Gezondheidscentrum starten: trends en tips

Steeds meer eerstelijnspraktijken maken de overstap naar gezondheidscentra. Dat biedt kansen maar betekent ook een grote verandering, onder andere op financieel gebied.Twee specialisten van ABN AMRO zetten de trends en tips bij het starten van een gezondheidscentrum voor u op een rij.
Gezondheidscentrum starten: trends en tips Gezondheidscentrum 'Da Costa' in Putten (gebouwd door Built by de Wildt)

Het aantal gezondheidscentra is de laatste paar jaar sterk toegenomen; aan deze groei komt voorlopig nog geen einde. Vooral vanuit het westen van het land krijgen wij op het moment meer financieringsaanvragen. Eigenlijk is dat een inhaalslag want in het noorden, oosten en zuiden zijn er relatief al meer gezondheidscentra.    

 

Drijfveren    

In ons land is een sterke eerstelijnsgezondheidszorg van groot belang. Samenwerking onder één dak helpt daarbij: je loopt makkelijker bij elkaar binnen en het delen van de zorgverlening rondom de patiënt kan efficiënter ingericht worden. Oudere zorgaanbieders maken de overstap naar een gezondheidscentrum soms ook om het vinden van een opvolger makkelijker te maken. Een jonge arts vestigt zich vaak liever in een groepspraktijk of medisch centrum.  

 

Trends  

Steeds vaker wordt gekozen voor de aankoop en verbouwing van een bestaand pand. Zeker daar waar minder plaats is voor nieuwbouw en de prijs van de grond hoog is. Voormalige bibliotheken, gemeentehuizen of bankgebouwen zijn geliefde objecten. Deze staan vaak al op een centrale plaats in de wijk, zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en hebben soms eigen parkeerplaatsen. De panden dienen uiteraard wel geschikt te zijn om te verduurzamen, moeten het juiste energielabel hebben enzovoort.   

 

De nieuwe centra zijn vaak groter dan de al wat oudere gezondheidscentra. Dat komt onder andere doordat steeds meer zorg van de tweede naar de eerste lijn verschuift. Voor taakdelegatie, uitbreiding van personeel en de veranderende zorgvraag van de patiënt zijn meer vierkante meters nodig. Zeker in de periferie komt er steeds minder ziekenhuiszorg. In de visie van de overheid en de zorgverzekeraars blijft alleen de complexe zorg in het ziekenhuis achter. Voor gezondheidscentra is dit een kans. Verder zien we bij steeds meer gezondheidscentra eerstelijnsbedden komen sinds de financiering voor deze faciliteit beter is geregeld. De samenwerking met de wijkzorg is steeds belangrijker. Samen vestigen in een centrum ligt dan voor de hand. Strategisch gezien is dat een goede ontwikkeling. De verwachting is dat geldstromen naar de eerste lijn in de toekomst meer geënt zullen zijn op plannen voor de wijk.    


Kopen of huren  

Als u als initiatiefnemer een bepaalde visie en missie nastreeft en daarbij de regie wilt houden, kan het van belang zijn om eigenaar te zijn van het pand , eventueel samen met meerdere zorgverleners die dezelfde kernwaarden nastreven. Als u nu koopt is de lage rentestand een voordeel. Soms past huren beter, bijvoorbeeld als de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum heel divers zijn in leeftijd en ambitieniveau. Een huurcontract is makkelijk over te dragen aan een opvolger dan de stenen in eigendom. Kortom: kopen of huren blijft altijd maatwerk en is ook een persoonlijke keuze.  

  

2 manieren om gezamenlijk een pand te kopen:

 
1. De zorgverleners richten (bijvoorbeeld) een vastgoed-bv op die het pand koopt en vervolgens aan de individuele zorgverleners verhuurt.   

2.  Het pand wordt opgesplitst in verschillende delen en elke zorgverlener koopt zijn eigen deel en verwerft daarmee een appartementsrecht. Het pand moet dan wel op te splitsen zijn – niet ieder pand is daarvoor geschikt. Een taxateur kan u hierover uitsluitsel geven.  
  


Financiering aanvragen  

Waar kijkt de bank naar als u besluit om alleen of samen met anderen een gezondheidscentrum te starten? Natuurlijk moet er een haalbaar businessplan aan de financiering ten grondslag liggen. Maar als bank vinden we het ook belangrijk te luisteren naar uw visie en missie en te weten wat de kernwaarden zijn die u wilt nastreven. Hoe gaat u zorgen dat uw zorgverlening blijft aansluiten bij de zorgvraag van de patiënt? En we horen graag van u welke toekomstwensen u heeft. Een zakelijke investering kan immers forse impact hebben op uw financiële privé situatie. Een ander gespreksonderwerp bij een financieringsaanvraag is de toekomst van het centrum. Het gaat immers om een langlopende financiering. Natuurlijk weet niemand precies hoe de zorg zich zal ontwikkelen. Op dit moment groeien veel gezondheidscentra uit hun jasje, maar wie weet wordt er over 5 tot 10 jaar veel gebruik gemaakt van eHealth en Flexibiliteit is een must.  

 

Tips:  

- Zorg dat u snel duidelijk krijgt wat de financiële impact van uw keuze is. Met een quickscan kan deze duidelijkheid worden geboden. Het is belangrijk al in een vroeg stadium te sparren met de bank.


- Onderzoek de financiële consequenties van uw keuze. Wat is de impact voor uw privés ituatie, bijvoorbeeld indien de huisvestingskosten van het centrum hoger zijn dan van de huidige eigen praktijk. Willen alle deelnemers dat en kunnen of willen zij dat betalen?  


- Geef aandacht aan de juridische structuur waarin u gaat samenwerken en denk ook aan hoe u er weer uit wilt stappen bij vertrek of pensionering. Eigenlijk gaat u met elkaar een financieel huwelijk aan, het is belangrijk goed over de huwelijkse voorwaarden na te denken.


- Zorg dat u een team vormt met adviseurs die ervaring hebben met het bouwen van gezondheidscentra, het begeleiden van de initiatiefnemers en die een trackrecord kunnen overleggen. Bezoek met hen bestaande centra.


- Houd er rekening mee dat de bouw op dit moment snel aantrekt: de prijzen en wachttijden stijgen sterk. De kosten kunnen daardoor een paar maanden later alweer hoger zijn dan bij uw eerste kostenraming.   

 

Peter de Klerk en Els Hogenbirk zijn sectorspecalist bij ABN AMRO , gespecialiseerd in de eerstelijnszorg en met ruime ervaring in de financiering van gezondheidscentra. ( Contact: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/ondernemen/sectorspecialisten.html )    

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Betrokken partijen: ABN - AMRO Desk Medische Beroepen

Lees meer over:
ABN AMRO Gezondheidscentrum
Gerelateerde artikelen