menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 november 2019

Inspecteur-generaal wil dat minister elektronisch patiëntendossier bij wet regelt

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen vindt dat de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens wettelijk moet worden geregeld. Van Diemen zegt dit in reactie op het pleidooi van minister Bruins voor betere beschikbaarheid van medische data op de spoedeisende hulp.
Inspecteur-generaal wil dat minister elektronisch patiëntendossier bij wet regelt

Van Diemen stelt nu dat de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens wettelijk moet worden geregeld. 'Zeker in spoedsituaties moeten zorgverleners over actuele informatie kunnen beschikken', aldus de inspecteur-generaal in Skipr.

 

Van Diemen ergert zich aan het tempo waarmee de gegevensuitwisseling tot stand komt. Voor ongeveer vier miljoen mensen is die datauitwisseling niet op orde. 'Het stokt. Deels omdat mensen geen toestemming geven, maar ook omdat instellingen te kennen hebben gegeven dat ze geen patiëntgegevens willen delen.'

 

Regionale samenwerking

Van Diemen schrijft het trage tempo toe aan het poldermodel, maar vindt het tijd om stappen te maken. 'We voorkomen veel leed als de uitwisseling op landelijk niveau goed functioneert. Nu is het een lappendeken van systemen die niet altijd op elkaar aansluiten.' Ook de regie door de patiënt zelf komt moeilijk tot stand, als de uitwisseling van patiëntgegevens niet goed functioneert. De regio’s moeten daarom samenwerken, stelt ze. 'Je kunt geen eigen regie voeren als je geen compleet dossier hebt van jezelf.'

 

Regie bij de patiënt

Afgelopen week pleitte minister Bruins (Medische Zorg) voor betere beschikbaarheid van medische data. De minister wil ook dat iedereen de regie krijgt over zijn eigen patiëntendossier. Op dit moment hebben al ruim dertien miljoen Nederlanders een keuze gemaakt, of ze toegang geven tot hun medische gegevens. De vier miljoen Nederlanders die dit nog niet hebben gedaan, kunnen dat in contact met een arts alsnog beslissen. Ondanks de ‘ondergang’ van het landelijke patiëntendossier is de ontwikkeling op regionaal niveau doorgegaan. Minister Bruins hoopt in de loop van volgend jaar zover te zijn dat patiënten het recht krijgen om hun medisch dossier digitaal in te zien. De wet over rechten bij elektronische gegevensuitwisseling is al sinds 2017 gedeeltelijk van kracht.

 

Medici ook bezorgd

Zowel huisartsen als specialisten uitten onlangs hun bezorgdheid over de gebrekkige gegevensuitwisseling. Huisartsenvereniging LHV signaleerde belemmeringen in de uitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. De toegang tot ziekenhuisportalen is verslechterd, stelde LHV. Uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten bleek onlangs ook dat de meerderheid van de medisch specialisten dagelijks of wekelijks te maken heeft met gebrekkige gegevensuitwisseling. 

 

Links: MedischOndernemen, Nieuwe wet over rechten bij elektronische gegevensuitwisseling deels van kracht, 22 augustus 2017; MedischOndernemen, Zowel huisartsen als specialisten bezorgd over gegevensuitwisseling zorg, 9 oktober 2019

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur