menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 juli 2018

Inspectie presenteert visie op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil met haar toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten eraan bijdragen dat deze cliënten kunnen rekenen op goede zorg vanuit een zorgnetwerk. De inspectie kan niet handhavend optreden bij een zorgnetwerk als geheel, en onderzoekt de komende jaren of hiervoor in de toekomst wel een wettelijke grondslag nodig is.
Inspectie presenteert visie op zorgnetwerken

Dit blijkt uit de visienota 'Goede zorg in zorgnetwerken'. De inspectie kan in haar toezicht weliswaar niet handhavend optreden bij een zorgnetwerk als geheel, zij kan wel zorgaanbieders en professionals individueel aanspreken als zij onvoldoende samenwerken. Waar nodig legt de IGJ handhavende maatregelen op aan individuele zorgaanbieders.

 

Het doel van het toezicht op netwerkzorg door de inspectie is knelpunten en risico’s in zorgnetwerken signaleren en agenderen en goede samenwerking in zorgnetwerken stimuleren, zo nodig door zorgaanbieders of professionals individueel aan te spreken. De inspectie doet dit door middel van haar onderzoek naar keten- of netwerkcalamiteiten en bij onderzoek naar zorgnetwerken rond specifieke cliëntgroepen.

 

Samenwerking

Omdat de inspectie toezicht houdt op zorgaanbieders uit verschillende sectoren, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg, is zij naar eigen zeggen bij uitstek in staat om ook sectoroverstijgend te kijken naar de samenwerking tussen de betrokken zorgaanbieders in zorgnetwerken. De rol van de inspectie bij netwerkzorg is 'signaleren, agenderen en stimuleren'. De IGJ ziet ook een rol voor andere partijen om goede zorg in zorgnetwerken werkelijkheid te laten worden. 'De inspectie verwacht van zorgaanbieders dat zij in het veranderend zorglandschap niet alleen oog hebben voor de kwaliteit van de eigen organisatie, maar ook voor hoe zij samenwerken met andere zorgaanbieders in zorgnetwerken. Door goede samenwerking in zorgnetwerken, worden de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verkleind.'

 

Lees hier een eerder interview met Heleen Buijze en Bertien Winkel van team Netwerkzorg van  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) dat zich richt op de samenwerking tussen individuele zorgprofessionals in het netwerk. 

Bron: www.skipr.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen