menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 april 2019

'Juiste zorg op de juiste plek' vertaald in regels medisch-specialistische zorg 2020

‘Juiste zorg op de juiste plek’ is een initiatief van zorgpartijen, gesteund door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dat betekent zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Maar er is ook meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regels voor de medisch-specialistische zorg in 2020 hierop aangepast.
'Juiste zorg op de juiste plek' vertaald in regels medisch-specialistische zorg 2020

Het initiatief' De juiste zorg op de juiste plek' is vertaald in de regels van de medisch-specialistische zorg 2020, die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De belangrijkste wijzigingen in de registratie en declaratie van de medisch-specialistische zorg in 2020 vindt u in dit overzicht.

 

Wijzigingen medisch-specialistische zorg 2020

  • In de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 wordt een zorgprestatie toegevoegd, die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Door technische ontwikkelingen (e-health) is het steeds vaker mogelijk om medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren. Het zorgt voor kostenbesparing van zorggeld en helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking.
  • Daarnaast komt er een herindeling van zorgtaken. Zo hoeven medisch specialisten niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. De klinisch technoloog wordt per 1 januari 202 toegevoegd aan beroepen, die zelfstandig zorgtrajecten openen en in rekening brengen. Op die manier kunnen medisch specialisten zich beter richten op complexe zorg.
  • Een andere maatregel is dat per 2020 vrije tarieven gelden voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Hierbij stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. Dit biedt meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten.
  • Verder worden de regels bij parallelle zorgvragen, het registreren van meerdere zorgtrajecten binnen één specialisme waarbij sprake is van overlap in looptijd, verduidelijkt voor de medisch-specialistische zorg. Op basis van nieuwe regels kunnen zorgaanbieders voortaan al vroeg in een zorgtraject afwegen of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. 
  • Ten slotte wil de NZa dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken, waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. Contracten moeten gebaseerd zijn op waardegedreven zorg, waarin het draait om het realiseren van de beste zorg en gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten. Zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt.

 Bron: NZa stimuleert juiste zorg op de juiste plek in regels medisch-specialistische zorg 2020

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
NZa Samenwerken Eerstelijnszorg
Gerelateerde artikelen
Open modal