menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
3 mei 2018

‘Kennis over centraal kwaliteitsbeheer delen en vergroten’

Organisaties met meerdere vestigingen staan allemaal voor dezelfde uitdaging. Namelijk: hoe kunnen operationele activiteiten het beste ondersteund worden op basis van samenwerking? Biedt een centraal kwaliteitsbeheer voor multi-site organisaties hiervoor een gouden formule?
‘Kennis over centraal kwaliteitsbeheer delen en vergroten’

Centraal ingericht kwaliteitsbeheer heeft tot doel om een sterker zorgconcept neer te zetten. Door o perationele activiteiten vanuit een gedeelde visie en overtuiging in te richten, ontstaan best- practices die de kernwaarden van de hele groep versterken. Een belangrijk voordeel van multi- site oplossingen vormt het besparen op tijd en kosten. Een multi- site benadering is daarnaast nuttig om dat het de basis vormt om meerdere thema's goed in te regelen, zoals patiëntveiligheid, kwaliteit van de zorg en privacy. Het stelt de organisatie in staat om in een complexe omgeving focus te houden op goede zorg voor de cliënt. Dit blijkt onder meer doordat zorgondernemers met elkaar in gesprek blijven over deze thema’s. Doordat zij terugkoppeling geven aan het hoofdkantoor ontstaat een lerend netwerk en een cyclus van continue verbetering. Bovendien houdt een onafhankelijke externe toetsing, die plaatsvindt op zowel centraal als vestigingsniveau, de organisatie en het kwaliteitsbeleid scherp.   

 

Consensus  

Als vanuit één basisopzet gewerkt wordt ten behoeve van een multi- site certificering, dient er wel een consensus te zijn over de scope van deze samenwerking. Een gedeelde visie, mandaat voor centrale aansturing en commitment van de deelnemers zijn belangrijke randvoorwaarden voor een effectief managementsysteem. Hiernaast vormen keuzes voor slimme software en ICT- ondersteuning net als een strak projectmanagement gericht op participatie en acceptatie van de mens en cruciale succesfactoren.   

 

Centrale aansturing  

Certificerende instellingen stellen diverse additionele voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van één integraal systeem met een duidelijke zeggenschap vanuit de centrale aansturing. De zeggenschap kan vrij ver doorwerken waaronder de verplichting dat corrigerende maatregelen bij de deelnemers af gedwongen kunnen worden. Centraal dien en ook data over alle locaties verzameld en geanalyseerd te worden.   

 

Innovatieplatform Centraal Kwaliteitsbeheer  

Om tot een certificeerbare multi-site oplossing te komen, zijn er dus de nodige overwegingen te maken. Het Innovatie platform Centraal Kwaliteitsbeheer helpt organisaties om samente bouwen aan degelijke oplossingen aan de hand van een waardevol netwerk en praktijkervaringen uit de eerste lijnszorg.Wilt u meer kennis opdoen of kennis delen over centraal kwaliteitsbeheer en multi -site certificering? Neem dan contact op met het platform of één van de aangesloten partijen.   

 

Edwin van Dijk en Twan de Kruijf zijn initiatiefnemers van het Innovatieplatform Centraal Kwaliteitsbeheer (CKB)  

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen