menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 januari 2016

KNGF in hoger beroep tegen Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) tegen het KNGF aanspande. "Een stap die we niet zomaar zetten," aldus voorzitter Guusje ter Horst.
KNGF in hoger beroep tegen Stichting Keurmerk Fysiotherapie

In 2014 richtte SKF een eigen register voor fysiotherapeuten op waarin zij ook verbijzonderde fysiotherapeuten registreerden. Voor veel verbijzonderingen is in de regels van de NZa een aparte bepaling opgenomen die luidt: 'om een verbijzonderd tarief in rekening te mogen brengen, moet je in een register staan dat door het KNGF en ZN gezamenlijk is aangewezen. Wijk je daarvan af, dan handel in strijd met de Wet Marktordening Gezondheidszorg en pleeg je mogelijk een economisch delict'. 

 

De SKF vroeg de NZa deze regel niet te handhaven of te schrappen, wat de zorgautoriteit weigerde. Wel kreeg de beleidsregel een beperkte geldigheidsduur, namelijk tot 1 januari 2017. "Het KNGF heeft altijd aangegeven de aanvraag in behandeling te nemen en samen met ZN te willen beoordelen. Die beoordeling zou dan plaatsvinden aan de hand van objectieve en transparante criteria die samen met ZN vorm zouden worden gegeven. Een onafhankelijke derde zou mede beoordelen of aan de criteria zou zijn voldaan. Het gaat hier immers om verbijzonderde (gespecialiseerde) fysiotherapie voor patiënten met gecompliceerde hulpvragen waarvoor specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn," zo schrijft voorzitter Ter Horst in een open brief aan de leden. "Het is van belang om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten goed te borgen. SKF is daar, ondanks herhaald aandringen van onze kant, niet op in gegaan, maar heeft begin december een kort geding aangespannen waarin ze de rechter heeft gevraagd het KNGF op te dragen hun register aan te wijzen."


Kort geding

Dat kort geding ging dus verloren voor het KNGF, waarna zij hebben besloten in hoger beroep te gaan. "Als we deze uitspraak niet trachten om te keren en niet in hoger beroep zouden gaan, zou dat het volgende betekenen. Iedereen die een register voor verbijzonderde fysiotherapeuten in het leven roept, kan dat doen zonder dat sprake is van gewaarborgde en getoetste kwaliteit. Zelfs verzekeraars zouden dat kunnen doen. Het verliezen van de waarborg van kwaliteit is een situatie die naar het oordeel van het KNGF Bestuur ongewenst is en slecht is voor de ontwikkeling en positie van ons vak en de beroepsgroep," aldus Ter Hort.


Lees hier de open brief van voorzitter Guusje ter Horst.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
KNGF Fysiotherapeut
Gerelateerde artikelen