menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 september 2018

KNGF lanceert Meldpunt Contractering

Het KNGF lanceert op 4 september het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Dit meldpunt biedt fysiotherapeuten de mogelijkheid om hun ervaringen rond het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars te melden aan de hand van een eenvoudige vragenlijst.
KNGF lanceert Meldpunt Contractering

Nu de contracteerperiode 2019 aanbreekt zullen -zoals elk jaar- fysiotherapeuten geconfronteerd worden met een veelheid aan complexe contracten die zorgverzekeraars hen aanbieden. Het KNGF publiceert elk jaar een analyse van die contracten, maar ondanks dat blijven leden met veel vragen zitten waarop zij ook van zorgverzekeraars naar hun ervaring onvoldoende antwoord krijgen. Verzekeraars melden ook dat het voor hen ondoenlijk is om met elke individuele praktijk te onderhandelen.

 

Met de lancering van het Meldpunt Contractering Fysiotherapie wil het KNGF bereiken dat een compleet en goed onderbouwd beeld ontstaat van de knelpunten en ervaringen die tijdens het contracteerproces ontstaan. Vanzelfsprekend zal het KNGF de meldingen op het meldpunt onder de aandacht brengen van zorgverzekeraars, zodat zij in de komende jaren in generieke zin hun contracten en contracteerbeleid kunnen bijstellen. Ook beleidsorganisaties krijgen zo een compleet beeld van het verloop van het contracteerproces in de fysiotherapie, dat zij kunnen gebruiken bij hun beleidsvorming in de komende jaren. Om die reden is het van belang dat fysiotherapeuten die opmerkingen hebben over contracten en het proces rond contractering, dit ook melden op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Het meldpunt staat dan ook open voor zowel leden als niet-leden.

 

Op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie is naast de vragenlijst ook de analyse van contracten te vinden en een lijst met veel gestelde vragen. Daarnaast wordt tevens uitgelegd op welke manier en bij welke instanties bezwaren kunnen worden ingediend. Zo behandelt de NZa andersoortige bezwaren dan bijvoorbeeld de Geschilleninstantie Zorgcontractering. Verder zal op dit meldpunt periodiek een generieke rapportage naar soort en aantal meldingen te vinden zijn.

 

Het KNGF roept je dus van harte op om je ervaringen met het contracteerproces vanaf 4 september te melden op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Let wel: dit meldpunt is niet bedoeld voor het oplossen van individuele vragen. Daarvoor kun je te allen tijde contact opnemen met ledenvoorlichting@kngf.nl of met de KNGF-ledenadviseur in je regio.

Bron: KNGF
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
KNGF Contract Fysiotherapie
Gerelateerde artikelen