menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
16 juli 2019

LHV en Ineen teleurgesteld dat ‘harde getallen’ ontbreken in NZa-monitor

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde vorige maand de Monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019. LHV en InEen stellen dat de monitor waardevolle inzichten en aanbevelingen biedt, maar reageren ook teleurgesteld. In een brief aan de NZa roepen LHV en InEen de zorgautoriteit op om de volgende monitor aan te vullen met ‘harde getallen’ en te starten met aanvullingen op de huidige monitor.
LHV en Ineen teleurgesteld dat ‘harde getallen’ ontbreken in NZa-monitor

In het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019 - 2022 is afgesproken dat de NZa de afspraken jaarlijks monitort en kijkt hoe deze nageleefd worden in de contracten die zorgverzekeraars aanbieden aan huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra. LHV en InEen missen in de NZa-monitor de feitelijke beschrijving én beschrijving in volumes, getallen en/of euro’s, schrijven ze in een brief aan de NZa.

 

Harde getallen

LHV en InEen missen een feitelijke en getalsmatige beschrijving bij thema’s als: meer tijd voor de patiënt, ANW-zorg, zorg voor kwetsbare groepen, versterking van de organisatie en infrastructuur (O&I), ICT en zorginfrastructuur en regio-specifieke afspraken. Daarnaast missen de beroepsorganisaties een uitgebreide beschrijving van de regionale verschillen en de inzet van zorgverzekeraars.

 

Aantrekken extra personeel

De NZa stelt in de monitor dat de geboden contracten aan huisartsen ruimte bieden voor het aantrekken van personeel, maar dat ze deze ruimte niet volledig benutten. Volgens de LHV en InEen blijkt uit enquêtes, bijeenkomsten en signalen van individuele huisartsen juist dat zij niet voldoende ruimte krijgen voor het aantrekken van extra personeel. 

 

Meer duidelijkheid

Verder constateert de NZa dat er geen grote verschuiving te zien is bij de standaardcontracten ten opzichte van 2018. LHV en InEen noemen dit zorgelijk. Zij willen dat de constatering cijfermatig onderbouwd wordt en zien dit als een bevestiging dat er haast geboden is om in 2020 wel resultaat te zien van het hoofdlijnenakkoord. LHV en InEen verzoeken de NZa in hun brief om niet te wachten op de volgende monitor, maar op korte termijn te starten met een zogenaamd verdiepingsoverleg.

 

Bron: LHV, LHV en InEen: ‘NZa monitor mist harde getallen’

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
LHV InEen NZa
Gerelateerde artikelen
Open modal